Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

26.06.2020

Медии и политика

Източник: смесено съдържание

В края на 19 век започва научно-техническа революция, която продължава дълго време.
Максуел публикува своите електромагнитни уравнения, започват изследвания и изобретения в много области:
механика, съобщения, икономика, книгоиздаване, литература, обществознание, философия ...
Технологиите за печат и електричните съобщения пораждат обществени медии: телеграфни агенции, вестници, модерни пощенски служби, а по-късно радио и телевизия.
Когато Оруел е видял телевизора, е бил толкова силно впечатлен, че е написал книгата си "1984".
Фразата "обществени медии" е лицемерна. Обществото е само едната страна на медиите. Другата страна е един-единствен източник.
Отношението "едно към всички" е несиметрично и предполага поток само в едната посока.
За обратна връзка, тоест сведения от всички към излъчващия център, по онова време не е имало технологична възможност.
И това се използва от всякакви недобросъвестни и злонамерени медии; по-лошо: Медиите почти веднага създават монополно управление и власт,
основана на внушени схващания върху всеки техен читател/зрител.
"Внушени" не е случайна дума. Ако източника беше добронамерен, неговите грешки щяхя да бъдат разбираеми и простими.
За съжаление далеч не всички медии спазват добро поведение. Техните злоупотреби, провокации и лъжи се виждат често и
зад тях често прозират цели, които никак не са приемливи за публиката.

Днес е 2020 година.
Възможност за обратна връзка - от всеки към медиите - се появява едва в наши дни, когато интернет предоставя технически същите права за пренос на почти всички.
Заедно с обратната връзка, вече е възможен арбитраж за медийните сведения. Тоест
- лъжите, публикувани от медиите могат да бъдат опровергани;
- медиите в стремежа си да се оправдаят, започват да се ругаят взаимно;
- появяват се независими източници на информация;
- излъганото общество протестира и се обръща срещу силните медии...
- обикновените читатели/зрители вече не вярват на телевизора.

Все пак има истински неща знания - това са знанията идващи от природата.
В известна степен и от хора, които са съумели да спечелят доверието ни - наши родители, близки и уважавани учители.
Понякога даже единични публикации - зависи от автора.

- С по-малко думи: води се медийна война.
И тази война се усилва пред очите ни: Не са изчезнали тези, които повтарят мантрата
"Много пъти повтаряна лъжа се превръща в истина".
Но уважаеми. Имам за вас новина:

ПОВТАРЯНЕТО НА ЛЪЖА НЯМА ДА Я ПРЕВЪРНЕ В ИСТИНА

Защото има и други хора освен вас, а има и НЕБЕ, от което се виждат както измамите ви, така и верните неща.
И защото ние, хората сме равноправни по природа и не харесваме преструвки и черни магии.

-------------------