Текстов преобразувател

Това е програма за преобразуване на текстови файлове.
Посочвате входен файл, натискате копче и получавате
нов текстов файл със зададена ширина на линията.
Това е.

Типично използуване:
Отваряте уеб-страница и виждате там полезен текст.
Избирате го и после с десния бутон - "Копирай".
Отваряте LS.EXE и с десен бутон го "Поставяте"
отляво - като входен файл.
После с копчето ">>" го свеждате
до желаната от Вас ширина.
Преобразуването е необратимо, но сходящо.
Това значи, че веднъж пробразуван файл ще остане
непроменен при повторна обработка.

Може да се вика с cmd - линия от вида:
ls.exe f1.txt 60 f2.txt ..
където параметрите са:
f1.txt - входен текст;
60 - ширина на линията;
f2.txt - изходен текст;
.. - указание "свърши ми работа без да показваш прозорец";

 Р.Ж. Създаден 02.01.2015 Последна редакция 02.01.2015

Начална страница