Америка

Ако дълго следвам някаква пътека
и така попадна някъде далеко,

ако там се срещнем и намерим здраво
сложен знак "Америка", ще имам право

ако тъй се случи, че се срещнем пак
да използвам тази дума като знак,

хранейки надежда, че не си забравил
и че знакът още там е сложен здраво.


начална страница