Поддръжка на страници от тип http://avtor.roncho.net
По-долу е описано устройството и начинът за работа с авторските страници.
За този тип места има специална служба с високи пълномощия. Не са разрешени за всеки.


Авторските страници са /отскоро/ в служба sta.

При заявка от типа http://avtor.roncho.net сървърът изпълнява стартова линия по подразбиране, която се записва във файла DEFAULT_START_LINE.TXT - този файл е достъпен за модификация от автора;
Стартовата линия може да бъде статична, например "index_b.htm" или динамична "sta.rws?v=main".
Динамичната страница започва с INDEX_STRANICA_0.HTM.
В стартовата динамична страница трябва да има задължително 2 линка:
1. Вход Изход;
2. Диск.
Без тях тя би останала неуправляема. Иначе съдържанието е управляемо при авторско логване.

Как се вмъква картинка в текста?
В текстовете се ползва HTML и картинките се викат с нормален "img" таг. Обаче трябва да осигурите присъствието на картинката - в този сайт, или чрез URL препратка. В този сайт това става чрез точката "Диск" - "Изпрати".

Как се правят динамични страници?
Редакторът позволява да се съставят и променят програми действуващи в авторската пътека. На диска има примерна програма U_PAGE.PRG съпроводена с комплект файлове за разбирането на процеса.

Как се прави тест към изложението?
Няколко прости вида тестове са възможни през редакционната страница. Нямаме методика за всякакви тестове. Ако мога, ще Ви съдействам за разполагането му. Засега поддържаме тестове само в edu-службата.

При изгубено управление как да поправя главната страница?
Влезте оттук /служебен вход/ и ще можете да поправите своята INDEX_STRANICA_0.HTM.


Авторски страници
index