guest, Старт:01.03.2024 22:14:23

Уважаеми кандистуденти, това е един пробен изпит за колежа по туризъм

(продължителност - 1 час)

Въпросите са преписани от учебното помагало по ПСИХОЛОГИЯ от Иван Игов

Желаем Ви успех.АНТОНИМИ

Посочете най-подходящия антоним на думата с главни букви:
Пример: АНТИПАТИЯ
а) любов; б) привличане; в) симпатия; г) щедрост; д) приветливост.


1. СМИРЕН
а) необуздан; б) храбър; в) честен; г) послушен; д) съветен.
а) б) в) г) д)

2. ДИЛЕТАНТ
а) клакьор; б) лаик; в) специалист; г) демагог; д) благородник.
а) б) в) г) д)

3. СОЛИДАРЕН
а) взаимен; б) индивидуалист; в) разногласие; г) траен; д) несигурен.
а) б) в) г) д)

4. СТАРАЯ СЕ
а) угрижен съм; б) усърден съм; в) разсейвам се; г) нехая; д) внимавам.
а) б) в) г) д)

5. ТЕНДЕНЦИОЗНОСТ
а) абстрактност; б) безпристрастие; в) предумишленост; г) условност; д) неразбиране.
а) б) в) г) д)

6. СПЛОТЕНОСТ
а) чупливост; б) хомогенност; в) монолитност; г) обърканост; д) разногласие.
а) б) в) г) д)

АНАЛОГИИ

Посочете словосъчетанието, в което съществува същата логическа връзка, както в двойката думи, дадени с главни букви:
Пример: ТОПЪЛ - СТУДЕН
а) грозен - глупав; б) стрела - лък; в) голям - малък г) сърдечен - честен; г) поезия - литература.


7. ЧЕТКА - БОЯ
а) валяк - асфалт; б) студ - настинка; в) ски - писта г) лъжица - супа; д) сортиране - мащина.
а) б) в) г) д)

8. АБДИКИРАМ - ТРОН
а) напускам - стая; б) изоставам - сцена; в) укрепвам - бент г) прикривам - страдание; д) разресвам - гребен.
а) б) в) г) д)

9. СЕРВИЗ - ЧАША
а) тиня - блато; б) операция - разрез; в) занаятчия - чук г) канализация - вода; д) хотел - стая.
а) б) в) г) д)

10. ПОРНОГРАФИЯ - МОРАЛ
а) тарикатщина - взаимопомощ; б) ваксинация - здраве; в) кражба - мошеничество г) ад - рай; д) титла - заслуга.
а) б) в) г) д)

11. ГОРЕЩИНА - СУША
а) размисъл - решение; б) избори - парламент; в) накит - тоалет г) пазар - размяна; д) ядене - храна.
а) б) в) г) д)

12. ФАКУЛТЕТ - ДЕКАН
а) цветя - роза; б) лидер - партия; в) отсъствие - болест г) сграда - портиер; д) фирма - директор.
а) б) в) г) д)

АНАГРАМИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ13. Изберете нужната фигура от четирите номерирани:

44


1) 2) 3) 4)

14. Поставете думата, която би служила за край на първата и начало на втората:

ОБИ ( ) КА15. Решете анаграмата и изключете излишната дума:
а)   НИИЯЧ   б)   ЦЪЖИАЛ   в)   НАТЧА   г)  ЧААШ
а) б) в) г)

16. Поставете липсващото число:

+-17. Напишете пропуснатата дума:

ДЕКОР ( КОЛА ) ВОЛАН
МИРАЖ ( ) ПЕЛИН18. Напишете липсващото число:

196 ( 25 ) 324
325 ( ) 13719. Продължете редицата от числа:

18 10 6 420. Решете анаграмата и изключете излишната дума:

а)   НИАВД  
б)   СЕОТТ  
в)   МААС  
г)  СЛОТ

а) б) в) г)

21. Изберете нужната фигура от номерираните:

33(6)


1) 2) 3) 4) 5) 6)

22. Поставете липсващата буква:

Щ Ц Т П Л23. Поставете думата, която би служила за край на първата и начало на втората:

СТО ( ) БА24. Напишете липсващото число:

16 ( 27 ) 43
29 ( ) 5625. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

56(6)


1) 2) 3) 4) 5) 6)

26. Напишете пропуснатото число:

4A(11)27. Напишете пропуснатото число:

4A(11)28. Изберете нужната фигура от номерираните:

?


1) 2) 3) 4) 5) 6)

29. Поставете недостигащите букви :

ЕИНЕНМЪС30. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

53


1) 2) 3) 4) 5) 6)

31. Напишете пропуснатото число:

6 11 2732.Напишете пропуснатото число:

12 ( 56 ) 16
17 ( 2133. Напишете пропуснатата дума:

ОРГАН ( ГОРА ) ВАРЕЛ
ЕКРАН МАКЕТ34. Поставете думата, която би служила за край на първата и начало на втората:

ЗА ( ) ВОЙ35. Решете анаграмата и изключете излишната дума:
а)   БОКАР   б)   ТЯХА   в)   САРЕП   г)  КОДАЛ
а) б) в) г)

36.Поставете в скобите дума, която би означавала същото, което и думите извън скобите:

СКИЦНИК ( ) СКАЛА37. Поставете пропуснатата буква:

А Г Ж
Г З Л
  З М38. Поставете пропуснатите букви :

ЕДИНСТВО39. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

26


1) 2) 3) 4) 5) 6)

40. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

626


1) 2) 3) 4) 5) 6)

41. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

115


1) 2) 3) 4) 5) 6)

42. Напишете пропуснатата дума:

ПРОБА ( ПОЛА ) КОЛАН
ВРАТА ПАЗАР43. Поставете в скобите дума, която би означавала същото, което и думите извън скобите:

ШАПКА ( ) ХОР44. Напишете пропуснатото число:

1 8 2745. Напишете пропуснатата дума:

ЗЕНИТ ( ЗИМА ) ПАЛМА
МОТОР ( ) ЗЕБРА46. Решете анаграмата и изключете излишната дума:

а)   АТСЕН  
б)   ТИВОНКР  
в)   КИРПОВ  
г)  ТАРАВ

а) б) в) г)

47. Поставете пропуснатото буква и число:

Ж748. Поставете в скобите дума, която би означавала същото, което и думите извън скобите:

ПОМАДА ( ) ЦВЕТЕ49. Напишете пропуснатата дума:

ЗАМЪК ( КАМА ) МОРАЛ
ЛАГЕР НОМАД50. Изберете нужната фигура от четирите номерирани:

14


1) 2) 3) 4)

51. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

43


1) 2) 3) 4) 5) 6)

52. Изберете нужната фигура от шестте номерирани:

15


1) 2) 3) 4) 5) 6)