guest, Старт:23.04.2018 20:20:58

Примерен матурен тест по история
автор - Николай Новаков

Уважаеми ученици, това е един пробен зрелостен изпит по история.

(продължителност - 2 часа)

Желаем Ви успех.

Въпрос
1.
Най-древното население по Българските земи е:

а/ прабългари;
б/ гърци;
в/ траки;
г/ славяни.
а) б) в) г)
2.
Първите нападения срещу Балканските провинции на Византийската империя били извършени от:

а/ антите през V век, най-вече при император Зенон;
б/ славините в края на V век началото на VI век;
в/ антиславини и славини през управлението на византийските императори Анастаси, Юстиниян I, в началото на VI век;
г/ венети в края на VI век.
а) б) в) г)
3.
Териториалното разширение на България при хан Крум се извършва:

а/ на запад срещу Аварския хаганат и на юг и югозапад за сметка на Византия;
б/ на запад за сметка на сръбските племена;
в/ на североизток за сметка на Антите;
г/ нито един отговор не е верен.
а) б) в) г)
4.
Какво се е случило през 716г.

а/ българската държава била покорена от Византия;
б/ починал хан Аспарух;
в/ хан Тервел сключил мирен договор с Византия при изгодни условия;
г/ България напада Византия.
а) б) в) г)
5.
През 811г.:

а/ внезапно починал хан Крум;
б/ била превзета крепостта Средец;
в/ българите разгромили византийците в битката при Върбишкия проход;
г/ българите превзели Константинопол.
а) б) в) г)
6.
Българите били покръстени при:

а/ хан Борис;
б/ хан Омуртаг;
в/ хан Пресиян;
г/ цар Симеон.
а) б) в) г)
7.
Цар Симеон:

а/ присъединил към България големи територии от Византия;
б/ преместил тържището на българските стоки в Солун;
в/ превзел византийска столица;
г/ бил победен от византийския император.
а) б) в) г)
8.
Богомилите вярвали:

а/ че душата на хората е сътворена от бога;
б/ в църквата и иконите;
в/ в царя и законите;
г/ че земния свят е направен от дявола.
а) б) в) г)
9.
Злощастната битка при село Ключ, при която българската армия била разгромена от Ромеите се състояла на:

а/ 29.06.1014г.;
б/ 29.08.1014г.;
в/ 29.06.1015г.;
г/ 28.07.1014г..
а) б) в) г)
10.
Цар Калоян сключва уния с папата, което се изразява в :

а/ специална клетва на Калоян положена пред папски пратеник;
б/ признаване върховенството на папството в църковно отношение чрез ръкополагане на българския архиепископ за примас и коронация на Калоян за “крал на България и Влахия”;
в/ пълна промяна на църковната литургия и обреди;
г/ няма верен отговор.
а) б) в) г)
11.
Всички български земи били покорени от Османците през:

а/ 1393г.;
б/ 1396г.;
в/ 1405г.;
г/ 1371г.
а) б) в) г)
12.
Еснаф означава:

а/ майстор занаятчия;
б/ сдружение на търговци;
в/ сдружение на майстори с един занаят;
г/ търговски посредник.
а) б) в) г)
13.
Кърджалиите били:

а/ хайдути;
б/ овчари;
в/ разбойници действащи в равнините;
г/ турски духовници.
а) б) в) г)
14.
Главното ведомство в Османската империя за налагане на исляма над християнското население е:

а/ кадийската институция;
б/ джамията;
в/ органите на фиска;
г/ няма верен отговор.
а) б) в) г)
15.
Първата изява на българите в съпротивителното движение за политическо освобождение и възобновяване на българската държава е:

а/ въстанието на Константин и Фружин;
б/ участието на българите в първия поход на унгарския крал Сигизмунд;
в/ включването на Константин в антиосманска военна коалиция от 1404г.;
г/ Чипровското въстание.
а) б) в) г)
16.
Руско-Турската война от 1877-1878г. завършила с:

а/ Букурещки конгрес;
б/ разгром на Русия;
в/ подписване на Сан-Стефански мирен договор;
г/ политическа независимост на Гърция.
а) б) в) г)
17.
Задачата на Учредителното събрание открито на 10.02.1879г. е:

а/ да възстанови България;
б/ да определи формата на управление;
в/ да изработи и приеме Конституция;
г/ да избере княз.
а) б) в) г)
18.
Според приетата Търновска Конституция формата на управление на България е:

а/ конституционна монархия;
б/ абсолютна монархия;
в/ демократична република;
г/ народна република.
а) б) в) г)
19.
В кой от изброените случаи не е необходимо свикване на Велико народно събрание:

а/ избор на регенти;
б/ промяна в държавните граници;
в/ приемане на бюджета;
г/ промяна в конституцията.
а) б) в) г)
20.
Терминът “протекционизъм” означава:

а/ мерки за стимулиране на селското стопанство;
б/ държавна политика за активизиране на международните търговски връзки;
в/ държавна политика предпазваща местното производство от външна конкуренция;
г/ намаляване на някои данъци.
а) б) в) г)
21.
Първата българска външнотърговска спогодба се сключва през 1889г. с:

а/ Великобритания;
б/ Франция;
в/ Турция;
г/ Гърция.
а) б) в) г)
22.
Съединението на Княжество България и Източна Румелия се извършва на:

а/ 02.09.1885г.;
б/ 06.09.1885г.;
в/ 05.04.1886г.;
г/ 05.05.1885г..
а) б) в) г)
23.
Решителната битка по време на Сръбско-българската война се провежда при:

а/ Драгоман;
б/ Пирот;
в/ Сливница;
г/ Кюстендил.
а) б) в) г)
24.
По време на Междусъюзническата война, България воюва срещу:

а/ Сърбия и Гърция;
б/ Румъния и Османската империя;
в/ всички по горе изброени и Черна Гора;
г/ нито една от изброените.
а) б) в) г)
25.
Стефан Стамболов е:

а/ водач на БТРЦК и организатор на съединението;
б/ министър председател, водач на либералите;
в/ генерал губернатор на Източна Румелия;
г/ министър-председател; основател на протекционизма.
а) б) в) г)
26.
Илинденско-преображенско въстание избухва през:

а/ 1903г.
б/ 1908г.
в/ 1898г.
г/ 1904г.
а) б) в) г)
27.
В Балканския съюз участват държавите:

а/ България, Румъния, Сърбия, Гърция;
б/ България, Сърбия, Гърция, Черна гора;
в/ България, Турция, Гърция, Черна гора;
г/ Румъния, Сърбия, Гърция, Черна гора;
а) б) в) г)
28.
Според Лондонския договор съюзниците получават:

а/ земите на запад от линията Мидия-Енос;
б/ земите на изток от линията Мидия-Енос;
в/ земите на север от линията Охридско езеро – Крива паланка;
г/ земите на юг от линията Охридско езеро – Крива паланка.
а) б) в) г)
29.
Междусъюзническата война завършва с:

а/ победа на съюзниците;
б/ победа на Османската империя;
в/ първа национална катастрофа;
г/ втора национална катастрофа.
а) б) в) г)
30.
Крайовската спогодба предвижда:

а/ връщане на Южна Добруджа на България в границите от 1878г. и размяна на населението и имотите между двете страни;
б/ възстановяване на българския суверенитет върху Силистра и Тутракан;
в/ връщане на България цяла Добруджа;
г/ връщане на България на Западна Тракия.
а) б) в) г)