Тест

guest, Старт:23.04.2018 20:27:33

1. Числената стойност на израза 12 - 2 . 23 e:

-4    4    80    0   


2. Лицето на правоъгълник със страни 2m и 65 cm в квадратни метри е:

130     13 000     1,5     1,3    


3. 45% от 220 е:

90,2     110     9 900     99


4. Числената стойност на израза 5-y.(y-2) при y=1/2 е:

5 3/4     -6 3/4     5 1/2     3 3/4


5. Колко триъгълни и колко четириъгълни стeни има в една четириъгълна пирамида?

4 и 1     2 и 2     3 и 2     няма нито една


6. След опростяване в израза 3pow(3).(3pow(2)).pow(3)/3pow(8) се получава 3 на степен...

0     1     3     -1


7. Ако 7 към 2 се отнасят както x към 18 то x е равно на:

5 1/7     14     63     7/9


8. Числената стойност на израза 1+|-2.(-3)-8|-12 е равна на:

-9     -14     10     -13


9. Ако 2/5 от x е 12, то x e е равно на:

4 4/5     5/24     20     30


10. Ако дължините на страните на един триъгълник се отнасят както 1:2:3 и периметърът му е 60 cm то средната от тях е:

25     20     30     35