guest, Старт:23.04.2018 20:19:48

Уважаеми студенти, това са едни примерни задачи за избрания от вас изпит.

Желаем Ви успех.

Пресметнете интеграла:
BB1
1234
               

Пресметнете интеграла:
126
1234
               

Пресметнете интеграла:
AA
1234
               

Пресметнете интеграла:
4A4AA
1234
               

Решете диференциалното уравнение:
2114
1234
               

Решете диференциалното уравнение:
A1B
1234
               

Решете диференциалното уравнение:
1A1B
1234
               

Една кутия съдържа 6 бели и 3 черни топки а друга - 3 бели и 6 черни. Случайно се избира една кутия от която по случаен начин се изважда една топка. Вероятността да се избере първата кутия е 1/3 а за втората тази вероятност е 2/3. Каква е вероятността извадената топка да е бяла? Ако е така, то каква е вероятността на събитието бялата топка да е извадена от първата кутия?
          1)  2/3 ; 1/3  2)  4/5 ; 7/8  3)  4/9 ; 1/2  4)  4/17 ; 1/9
1234
               

Случайната величина X има функция на разпределение:
1A
Намерете плътността f(x), математическото очакване и дисперсията.
1) x^2 /8 при 0 < x< =4; 7/3 ; 8/9 2) x/8 при 0< x <=4; 8/3 ; 8/9
3) x/8 при 0< x<=4; 8/3 ; 8/19 4) x/8 при 0< x< =4; 5/3 ; 8/9
1234