guest, Старт:02.03.2024 00:12:11

Уважаеми студенти, това са едни примерни задачи за избрания от вас изпит.

Желаем Ви успех.

Намерете чрез симплекс-метода оптималната стойност на
Z при указаните ограничения за променливите.
BB2
1234
               

Намерете минималните транспортни разходи
при следната транспортна задача:
4 2 1 70
4 5 2 110
6 4 4 70
60 100 90 250
1)   736 2)   7203)   7604)   640
               

Пресметнете интеграла:
AAD11
1234
               

Пресметнете интеграла:
D011
1234
               

Пресметнете интеграла:
A1
1234
               

Намерете ексремумите на функцията:
A0AB0
1234
               


Една кутия съдържа 6 бели и 3 черни топки а друга - 3 бели и 6 черни. Случайно се избира една кутия от която по случаен начин се изважда една топка. Вероятността да се избере първата кутия е 1/3 а за втората тази вероятност е 2/3. Каква е вероятността извадената топка да е бяла? Ако е така, то каква е вероятността на събитието бялата топка да е извадена от първата кутия?
1)  2/3 ; 1/3 2)  4/5 ; 7/8 3)  4/9 ; 1/2 4)  4/17 ; 1/9
               

Случайната величина X има функция на разпределение:
1A
Намерете плътността f(x), математическото очакване и дисперсията.
1) x^2 /8 при 0 < x< =4; 7/3 ; 8/9 2) x/8 при 0< x <=4; 8/3 ; 8/9
3) x/8 при 0< x<=4; 8/3 ; 8/19 4) x/8 при 0< x< =4; 5/3 ; 8/9
1234