guest, Старт:01.03.2024 21:46:47

Уважаеми кандидатстуденти, това е един пробен изпит за колежа по туризъм

(продължителност - 1 час)

Желаем Ви успех.

АНТОНИМИ1. АБСТРАКТЕН
а) формален; б) илюзорен; в) изключителен; г) земен; д) конкретен.
а) б) в) г) д)

2. ОБЕЩАНИЕ
а) отмяна; б) отмятане; в) уклончивост; г) измяна; д) отказ.
а) б) в) г) д)

3. ПРЕДПАЗЛИВ
а) смел; б) непредпазлив; в) внимателен; г) осторожен; д) як.
а) б) в) г) д)

4. НЕПОСРЕДСТВЕН
а) опосредствен; б) посредствен; в) последователен; г) пряк; д) двусмислен.
а) б) в) г) д)

5. ПЕРИФЕРИЯ
а) скорост; б) околност; в) разстояние; г) лимит; д) център.
а) б) в) г) д)

6. ТРАНСМИСИЯ
а) ремък; б) ластик; в) проводник; г) спирачка; д) изолатор.
а) б) в) г) д)

7. ХРИСТИЯНИН
а) гяурин; б) езичник; в) вярващ; г) атеист; д) невярващ.
а) б) в) г) д)

8. РЕНОМИРАН
а) неизвестен; б) незначителен; в) прочут; г) посредствен; д) номиниран.
а) б) в) г) д)

9. СЪПРОТИВА
а) съдействие; б) препятствие; в) съчувствие; г) симпатия; д) подаяние.
а) б) в) г) д)

10. ОБЕЩАНИЕ
а) отмяна; б) отмятане; в) уклончивост; г) измяна; д) отказ.
а) б) в) г) д)

11. ОСКЪДИЦА
а) безгрижие; б) изобилие; в) благоденствие; г) имот; д) триумф.
а) б) в) г) д)

12. НЕЛЕП
а) разсъдлив; б) глупав; в) мъдър; г) смислен; д) смешен.
а) б) в) г) д)

АНАЛОГИИ13. КУРОРТ : КУРОРТИСТИ
а) филм : актьори
б) телевизия : зрители
в) библиотека : читатели
г) пазар : продавачи
д) летище : посрещачи
а) б) в) г) д)

14. СПОРТИСТ : ОТБОР
а) лекар : поликлиника
б) артист : трупа
в) ябълка : плод
г) скачач : атлетика
д) плувец : басейн
а) б) в) г) д)

15. РИБА : КОСТУР
а) море : вълна
б) бозайник : кит
в) птица : пера
г) пипалце : насекомо
д) самка : самец
а) б) в) г) д)

16. РИБА:ПАСАЖ
а) текст : част
б) турист : маршрут
в) кон : впряг
г) звяр : бърлога
д) птица : ято
а) б) в) г) д)

17. ЧАСОВНИК : ВРЕМЕ
а) телефон : мобилност
б) барометър : температура
в) будилник : сън
г) метър : дължина
д) телевизор : предаване
а) б) в) г) д)

18. ТУРИЗЪМ : КУЛТУРА
а) пътуване : култура
б) туризъм : медицински
в) образование : математика
г) алпинист : планина
д) приятно : пътуване
а) б) в) г) д)

19. НОЖИЦИ : РЕЖА
а) меря : средно
б) кълбо : навивам
в) яд : накъсвам
г) мелница : смилам
д) нож : наточвам
а) б) в) г) д)

20. СЪНОТВОРНО : СЪН
а) вечеря : телевизия
б) падам : долу
в) благосъстояние : пари
г) валериан : сърцебиене
д) суша : глад
а) б) в) г) д)

21. РИБА : ЛЮСПИ
а) самолет : крила
б) птица : пера
в) котка : нокти
г) змия : кожа
д) книга : подвързия
а) б) в) г) д)

22. МЕТЛА : МЕТЕНЕ
а) бормашина : пробиване
б) парцал : под
в) камериерка : чистене
г) транспорт : превоз
д) въздух : дишане
а) б) в) г) д)

23. ЯХТА : КОРАБ
а) море : океан
б) кон : каруца
в) туризъм : почивка
г) кола : влак
д) каруца : лодка
а) б) в) г) д)

24. БУТИЛКА : СЪД
а) коалиция : коалиционен член
б) контейнер : багаж
в) ястие : меню
г) радио : апарат
д) чиния : храна
а) б) в) г) д)

25. ФИЗИКА : НАУКА
а) овца : стадо
б) халки : гимнастика
в) камък : твърд
г) полковник : птица
д) златен : скъп
а) б) в) г) д)

26. МЕСАР : САТЪР
а) игла : шивач
б) войник : оръжие
в) работник : работа
г) котлон : топлина
д) добър : доброта
а) б) в) г) д)

ДОПЪЛВАНЕ НА ИЗРЕЧЕНИЯ С ЛОГИЧЕН ОТГОВОР27. Полезните изкопаеми имат.... или неорганичен произход и се използват или в естесвен вид, или след....
а) естествен / обогатяване
б)органичен / преработка
в)минерален / подгряване
г)растителен / втечняване
д)природен / химическа обработка
а) б) в) г) д)

28. Повечето... приемат, че различните ....са подвидове на един и същ вид homo sapiens.
а) антрополози / раси
б) агробиолози / племена
в) археолози / варианти
г) спелеолози / неандерталци
д)религии / църкви
а) б) в) г) д)

29. Правилата не обясняват как точно да бъдат спазвани; те всъщност само ........ допустимите начини за действие.
а) подражават
б) изразяват
в) предлагат
г) регламентират
д) уреждат
а) б) в) г) д)

30 Тя не беше ......... тогава да участва във филма и да стане актриса като баща си - нямаше ....... талант, но пък се справяше добре със сметките и после стана продуцент.
а) приемлива/талант
б) умела/изкусен
в) талантлива/огромен
г) уместна/изявен
д) подходяща/артистичен
а) б) в) г) д)

31 Въпреки огромните усилия на следователите да открият липсващите детайли, те не .......... доказателства, които....... да говорят за неговата вина.
а) срещнаха/определено
б) откриха/смело
в) се натъкнаха на /недвусмислено
г) изнамериха/непреднамерено
д) установиха/силно
а) б) в) г) д)

32 Щом церемонията свърши, те се прибраха в къщата на ........., затвориха се тримата - синът, дъщерята и зетят, и отвориха ........, което трябваше да бъде разпечатано само от тях, и то чак след като ковчегът бъде сложен в земята
а) опечаления /чекмеджето
б) младоженеца / пакета с подаръците
в) сина / завещанието
г) покойника / завещанието
д) скръбта/своето сърце
а) б) в) г) д)

33 Технологията на работа е свързана с предварително подписване на договори между ........, туроператори и турагенти със съответните организации, както за ......., така и за международните пътувания.
а) туроператорите / туристите
б) туристическите предприятия / вътрешните
в) туристи / кратките
г) пансиони / българските
д) директорите / нашите
а) б) в) г) д)

34. Насочилите се навреме към бизнеса със спа-услуги днес ...... за своевременно проявената .......
а) благославят съдбата / находчивост
б) печелят добре / инициатива
в) са доволни / инвестиция
г) съжаляват / смелост
д) се радват / дързост
а) б) в) г) д)

АНАГРАМИ

Попълвайто отговорите с главни букви.


35 Поставете думата, която да има същото значение, като думите извън скобите.

ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ ( ) ВИД ДЪРВЕСНО РАСТЕНИЕ36 Поставете думата, която да има същото значение, като думите извън скобите.

ИМПЕРАТОР( ) СВИНСКО ПУШЕНО МЕСО ОВАЛЯНО В ЧЕРВЕН ПЕПЕР37 Постовете дума, която да е окончание на първата дума и начало на втората.

ПРЕЛЪ( )НИЕ38 Отстранете излишната дума.
а)   НОПИР   б)   КАСЪД   в)   КУЧАМ   г)  КЧУ
а) б) в) г)

39 Отстранете излишната дума.
а)   АЗОР   б)   ИКАШП   в)   ДРНЯ   г)  КУБ
а) б) в) г)

40. Поставете думата, която да има същото значение, като думите извън скобите.

ЧОВЕК, КОЙТО СЕ НАМИРА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАРАЗНОБОЛНИ ( )ОБЩИТЕЛЕН ЧОВЕК41. Намерете общия край на следните думи:

КАРАНТ
ОЛИВ
МИМИКР        
ЧИН
ТРУШ

42. Намерете общото начало на следните думи:
              ТЕМА
              ЛОГИЯ
  СТРОФ
              ЛИТИЧЕН
              КРИФЕН

43. Постовете дума, която да е окончание на първата дума и начало на втората.

МОЛЕ( )НАРИЯ44. Отстранете излишната дума.
а)   ОСЕМ   б)   ОЛСАМ   в)   РЕСИЕН   г)  ЛОМЕК
а) б) в) г)

45. Отстранете излишната дума.
а)   ТАЦИП   б)   КАРАВ   в)   ОНК   г)  АЦОВ
а) б) в) г)

МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ46. Продължете числовата редица: 3 , 5, 8, 13, 21, ?
а) 34 б) 44 в) 36 г) 57 д) 48
а) б) в) г) д)

47. Продължете редицата от дроби: 2e

а) б) в) г) д)

48. Намерете търсените числа: 123
а) 2, 8,25 б) 2, 7,25 в) 2, 6,25 г) 2, 8,28 д) 2, 8,29
а) б) в) г) д)

49. Кои от следните произведения са равни на единица?
е3e
а)1   б) 2   в) 1 и 3   г) 2 и 3   д) 1, 2 и 3
а) б) в) г) д)

50. Посочете липсващата фигура

414


а) б) в) г) д)

51. Посочете липсващата фигура

214


а) б) в) г) д)

52. Посочете липсващата фигура

213


а) б) в) г) д)

53. Посочете липсващата фигура

243


а) б) в) г) д)

54. Кое е липсващото число?

141


а) 7 б) 6 в) 8 г) -2 д) 5
а) б) в) г) д)

55. Коя фигура продължава редицата?

141


а) б) в) г) д)

56. Кое число трябва да се постави на мястото на знака Х?

151


а) 2 б) 3 в) 4 г) 5 д) 8
а) б) в) г) д)