Махабхарата 18

Войската на Курукшетра

Кришна се върнал в Упалава и съобщил за своя неуспех. Тогава Юдхищира свикал военен съвет и казал: "Кауравите не искат мир с нас. Дойде време за битка. Нека нашите войски поведат изпитани в боя юнаци". Той разделил войската на Пандавите на седем ратни части, наречени акшаухини; всяка от тях наброявала двадесет и една хиляди осемстотин и седемдесет слона, също толкова колесници, шестдесет и пет хиляди и шестстотин конници, и сто и девет хиляди и триста и петдесет пеши войници.

Начело на седемте акшаухини той поставил военначалници Дхриштадюмна и Шикхандин - синове на Друпада, Сатяки, Друпада, Вирата, Чекитана - цар на сомаките - и Бхимасена. Дълго не можели да изберат Пандавите предводител за цялата войска; накрая по съвет на Кришна Юдхищира обявил за върховен вожд Дхиштадюмна, син на Друпада, царя на панчалите. Всички се съгласили с това и Юдхищира заповядал на Дхриштадюмна да води войската към Хастинапур, в равнината Курукшетра.

Като Ганг в пълноводие, като безкраен вълнуващ се поток се движела войската на Пандавите. Войнствни викове, звуци от бойни раковини, грохот на колела, цвилене на коне огласили цялата околност. Пред всички вървели колесниците на Бхимасена, Накула и Сахадева, а зад войската - Юдхищира. Драупади, нейните приближени и служанки останали под силна охрана в лагера Упалава.

Достигайки западните покрайнини на Курукшетра, войската спряла. Юдхищира заедно с Дхриштадюмна и Кришна обходили равнината, избирайки място за лагер. На брега на реката Хиранвати, на поле, оградено с гора, те наредили да се вдигнат палатки за войниците и шатри за вождовете. Указвайки място за конниците, колесниците и бойните слонове, предводителите на войската на Пандавите наредили да оградят лагера с ров и да бъдат издигнати необходими укрепления, а сами се отправили към източната страна, за да наблюдават движението на вражеските войски.

Дурьодхана и неговите съветници довели на Курукшетра единадесет акшаухини. Възглавявали ги моъщи юнаци: Крипа, велик познавач на оръжието; знаменития Дрона, Шаля, цар на мадрите, Джаядратха, цар на Синда, съпруг на дъщерята на Дхритараштра; Судакшин, цар на Камбоджа, Критаварман, повелител на бходжите и андхаките, Ашватхаман, син на Дрона; Карна, цар на ангите; Бхуришравас, Шакуни и Бахлика. Да предвожда цялата несметна войска на Кауравите Дурьодхана назначил Бхишма.

Когато двете огромни войски се разположили една срещу друга на Курукшетра, в лагера на Пандавите пристигнал могъщия Баладева. Съпровождан от сина си Умлуки, а също от Прадюмна, Самба и Чарудешна, синове на Кришна, облечени в сини одежди, с венци от полски цветя на главата. Със стан подобен на планински връх, Баладева влязъл със стъпка на лъв във шатрата на Юдхищира, и Пандавите, и Кришна и всички царе, които били там станали от местата си, за да го поздравят. Като отдал почести на царете по страшинство, Баладева казал: "Дойде време за кървава битка, страшно изтребване на хора - и това вече е неизбежно. Напразно призовавах моя брат към безпристрастие, напразно го молих да се отнася поравно към двете страни в името на примирението на враждуващите роднини. Сърцето му лежи при Арджуна, той прие страната на Пандавите. Аз не искам да вървя срещу брат си и не искам да виждам ужасните кръвопролития и гибелта на моите роднини. Затова аз не приемам ничия страна, но си заминавам оттук в поклонение към свещените места. Аз ще се върна, когато завърши войната.

Победата ще бъде за страната на Пандавите, в това за мен няма съмнение. О сине на Панду, аз се надявам, че когато се върна, ще ви намеря живи." И като се простил със всички, синът на Рохини се отеглил в поклонничество, към бреговете на свещената Сарасвати.

В навечерието на битката се събрали вождовете на Кауравите в шатрата на старшия син на Дхритараштра, и Дурьодхана се обърнал към Бхишма и го помолил да разкаже за най-могъщите бойци на двата стана. Много войни, сражаващи се на колесници назовал Бхишма, разказвайки за силата и умението на юнаците от войската на Дурьодхана, и от войската на Юдхищира. Но името на Карна, сина на Суря, бог на слънцето, той произнесъл последно. "Твоят приятел и съветник, самохвалкото Карна - казал на Дурьодхана стария Бхишма - няма да е първи от бойците на колесници в тази битка. Не му излиза от главата единоборството с Арджуна, незнаещият поражение." И Дрона, мъдрият наставник на войните, се съгласил с дуните на Бхишма. Като бодящи шипове се забили в сърцето на Карна думите на стария пълководец. "Ти ме оскърби, Бхишма - казал Карна - но аз няма да ти отговарам на обидата. Не искам раздори в навечерието на страшната битка. Но не чакай от мен помощ, аз няма да стъпя на колесница, докато не паднеш ти, Бхишма без дъх на полето на боя. И тогава нека се сражават с мен всички юнаци от Пандавите, и ще видят потомците на Бхарата кой от тях е най-могъщ от бойците на колесници".

Когато завършил Бхишма своя разказ, Дутьодхана повикал при себе си Улука, сина на Шакуни. "Ти ще тръгнеш с вест към Пандавите - казал Дурьодхана, обръщайки се към Улука - и ще кажеш тъй: Денят на битката е близо. Сега няма да ти помогне, Юдхищира твоето властолюбие и твоята кръвожадност. Ти, Юдхищира си подобен на котка, за която разказват, че е прикрита като благочестив подвижник, за да изяжда по- лесно доверчивите мишки. Говориш едно, а правиш друго. Но сега настъпи време за битка. Така, че не се страхувай, Юдхищира, бъди сам воин и мъж и вдъхни мъжество на своите братя: готвача Бхимасена, коняра Накула, пастира Сахадева и учителя по танци Арджуна. Твоите братя често се хвалеха със силата си и ме заплашвха със смърт. Нека те покажат своята сила в битка - това не е като да готвиш храна, или да учиш момите на танци. Покажете, Пандави, че вие не сте царски прислужници, а истински юнаци! - А на Кришна предай, Улука, че Дурьодхана го зова на честен бой на полето на битката."

Като казал това, Дурьохана силно се засмял и пуснал своя посланик в лагера на Пандавите.

Улука предал на Юдхищира и братята му всичко точно и безстрашно, както му заповядал Дурьодхана, и Пандавите не могли да сдържат гнева си. Кришна отговорил на посланика: "Ние те изслушахме и разбрахме смисъла на твоите думи. Кажи на своя повелител, че утре ще има бой и за нас ще отговори нашето оръжие".