Sorry I couldn't do this.
It may be a file which does not exist or a program whitout success.

Извинявайте, това не можах да го направя.
Може би е несъществуващ файл, или програма без успех.
Ако смятате че мога да Ви помогна, обадете ми се.