Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

започната 28.03.2021
допълнена 01.04.2021
Фалшиви снимки

Източник: Som ET - 42

Изглежда блогер, който се занимава с разобличения на материали от наса.
Публикува наскоро няколко снимки от последния "марсоход", ето две тук в едър план.

Изглежда ли, да е природно марсианско образувание?
Първата снимка е всета от сайт, чието име започва с mars.nasa.gov/, с индекс MR0012750630204089E02_DXXX.jpg

-------------------
начална страница