Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

02.07.2021

Китай - интернационала"

Източник: youtube

В Китай Сизинпин подчерта, че именно Китайската комунистическа партия е основата в развитието и постиженията на китайския социализъм.На снимката:
Сизинпин говори в униформата на Мао и стои на неговото място.

Още една снимка:
Марш на военнослужещите - удивителен синхрон и стегнато еднообразие:
Докато маршируват китайските военни, звучи тържествено интернационала.

-------------------
начална страница