Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

09.07.2021

Соловьов за източна Европа

Източник: Вечер с Владимир Соловьов

Владимир Соловьов е виден руски журналист - председател на съюза на журналистите в РФ. В свое предаване той изрази съжаление, че през 90-те години Русия е предала своите съюзници от източна Европа и така е предизвикала тяхното недоверие.Това го потвърдиха и други участници в предаването. По-рано в същото предаване е имало загатвания на тази тема, но днес Соловьов подчерта, "Ние сме виновни за онези събития, когато изоставихме своите съюзници и даже не им се извинихме".


-------------------
начална страница