Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

19.01.2022

Медии и политика

Източник: Яков Кедми

В руските медии от две-три години насам думата България се споменава съвсем рядко и внимателно. Почти изчезнаха българофобските изявления от времето на южен поток и сирийската война. Политиката на Кремъл постепенно се преобразува в посока към традиционните интереси на Русия.
В своя коментар за отношенията Русия-САЩ в наше време, Яков Кедми каза едно интересно изречение:
"След като завърши тази епопея с американците и с нато.... ще се определи бъдещето на постсъвестското пространство и на приграничните държави - от България до Естония."
-------------------