Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

02.06.2022

За българите от Фархад Нурутдинов

Източник: https://www.youtube.com/watch?v=W19cIf5Y-vI
(този вид линкове може да не работят, ако youtube ги забрани.
(Публикацията в ютуб е от Виделей, 28.05.2022)
Този човек заслужава вниманието на всички!
Велика България е много повече от това, което четем по писаните от другаде истории.
Само чуйте каква казва той:Не зная колко е преувеличен неговия разказ, обаче звучи интересно и най-вече привлекателно.
Досега не съм чувал тези неща. Удивително изложение.


-------------------