Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

07.01.2023

Киприан Българин

Източник: http://pravoslavie.ru/2570.html

КИПРИАН БОЛГАРИН
Тази статия не е нова, но аз скоро я забелязах. Интересно четиво.
Авторът също е интересен. Струва ми се, че Петър Куцаров е съвременен българин от с. Еркеч.
(Това го мисля само по името, нямам други сведения за него.)


-------------------