Преписани от интернет и другаде.
в адресната линия може да изберете и друга дата от текущия месец Nггммдд.htm или преден Mггмм/Nггммдд.htm,
(но не всички дати са достъпни)

Новини

13.03.2023

Една жена каза ...

Източник: Ток шоу на Соловьов; https://topasnew24.com/

По повод колебанията в американската банкова система чух интересен диалог:
В поредното ток-шоу един от говорещите каза
"Не бързайте да предвещавате крах на американската валута. Не забравяйте, че американските банки държат много други за гърлото".
От другата страна обаче Соловьов отговори: "Да, но те държат нашите вече не за гърлото".


-------------------