Интернет

Интернет може да Ви подвежда

Интернет е вид компютърна мрежа. Мрежата Интернет е изградена върху една конвенция, наречена IP (internet protocol) - вид числова поредица, която пренася данни от една точка до друга. Тъй като са възможни и други поредици, значи и други протоколи, различни от IP. Понякога другите мрежи изискват други рутери и мрежови карти и значи недостъпни от обикновени компютърни конфигурации.

Но дори само Интернет - мрежата е голяма. А Уеб-мрежата е подмножество в интернет. Отделно от Уеб има друг тип комуникации, произхождащи пак от IP, които са с мощни потоци, разнообразни са и макар, че за тях е възможен достъп от всеки компютър, не са популярни, защото Уеб-браузърите не могат да контактуват с тях.
И така между интернет и уеб има класова разлика, въпреки че често хората ги уеднаквяват.

Практически, по навик, преобладаващата част от посетителите в интернет се ползват от услуги на уеб-търсачки като Bing, Yahoo, Yandex, Google и много други подобни. Това ограниение е предизвикано от операционните системи в малките преносими i-phone тип устройства. Подобно ограничение почти няма при настолните машини, нито в лаптопите. И при тях предлаганият браузър е уеб-програма, но прехода към друг вид мрежа е по-лесен.
Количеството от всички уеб сайтове е десетки пъти повече от онова, което знае Гугъл.
Отделно от това, към днешен ден (2018г) има ясна тенденция, търсачките да играят медийна роля.
Те подбират сведенията, които Ви дават, според целите на стопаните си - както журналистите подбират новини.

Или накретко: Не се предоверявайте на търсачките.

начална страница