MB15 Осцилатор

Осцилаторът е възел номер едно в повечето електронни устройства. Този работи с достъпни елементи и ясен принцип.

Въведение
По рано правих опити с чип на Фуджицу-MB1504. Той не е лош, но разглеждания тук е малко по-късен модел и с по-висока честота. Както разбрах, този вид чипове имат доста версии, произвеждани от няколко известни фирми. Те варират слабо по подреждането на изводите и електрическите характеристики и са близки по функция и използване. Тук е описано решение с MB15E03SL на Cypress. Този чип оперира от 0.1 до 1.1 GHZ и е в корпус SSOP16, стъпка 0.65мм.
Правил съм успешно три-четири опита с почти такава платка и две версии на MB15-честотни регулатори за 230 - 460 MHZ.

Устройство
Управлението става чрез малък микроконтролер - 8 извода. По-долу е надписан като PIC 12F629. Честотният регулатор иска четири извода за свърване - три за данни (SCL,SDA,LE) и един за включване (PS). На микроконтролера остават още два свободни пина - те се ползват за управление отвън по I2C.

Ето картинки за схемата и платката:

фиг.1 фиг.2 - и двата образа са GIF с по-големи размери, подлежат на увеличение.

Зелената област е VCO. Синята е честотен регулатор, червената област - нискочестотен филтър. Транзисторът T2 е буферно стъпало за отделяне на товара, а транзисторът T3 е свързан към индикаторен извод за заключен фазов цикъл (PLL Lock Detector). Лампичката D2 светва при съвпадение на поръчаната и изходната честота.
Кристалът Q1 се свързва към крачета 1 и 2. На схемата са означени два Q1 и Q11, за да може да се ползват два вида - SMD плочка 3х2мм, или обикновен (заоблен корпус) 12х4мм.
Входът и управляващият изход са крачета 8 и 5. Генераторът (зелената област) е триточков с ATF35143, има два управляващи елемента P1 и C2. Кондензаторите означени със звездичка - C21, C22, C11 са спомагателни (обикновено не се слагат, но ако се наложи са) за уточнение на честотата. Сигналните пътечки на фиг.2 са малко по-широки (при мен 0.8мм).

Пътеката от изхода (краче 5 на IC2) до варикапа е филтър (червената област), който трябва да изглади управляващото напрежение. По указание на Фуджицу този филтър трябва да е разположен по-далеч от осцилатора. На схемата филтриращите елементите са CF1, RF1, CF2, RF2, RF3, CF3.
Свързващите пътечки между IC1 и IC2 трябва да са по-къси, също IC2 трябва да е по-далеч от осцилатора.
Устройството се събра на платка около 4х4 см (фиг.2), повечето елементи са SMD, но кварца и микроконтролера са с нормален размер.


Елементи
Всички резистори, кондензатори и индуктори са 0805. Диодът - варикап D1 е върху същата площадка, макар че има две свои версии.
Диодът ZD е ценеров, особен размер даден по-долу. Тример-потенциометъра P1 и тример кондензатора C2 са с малки размери, дадени по-долу.
Светодиода D2 е обикновен, 3мм (засега не е SMD), две свободни площадки отстоящи на 0.7мм, видим в долния десен ъгъл на фиг.2.
Интегралната схема IC2 е 8-пинов DIP-8 микроконтролер, монтира се на цокъл DIP8, както е дадено на фиг.2.
Следва опис на особените елементи - интегрални схеми, транзистори и др.

ИС1 - Cypress чип SSOP16
Добре известен корпус, привеждам за справка размерите му (мм/inch):ИС2 - P12F629 - DIP8
Добре известен, но се монтира с подвити навън краища на цокъла. Привеждам тук размерите му (мм/inch):Транзистор Т1 - ATF35143 Avago
Извлечение за монтажните размери(мм/inch). Но предпочитам малко по-големи площадки -
те са по-удобни за запояване и имат охлаждащ ефект - полезен при малки корпуси.
Транзистори Т2,Т3 BF775 BC847C - корпус SOT23
Извлечение за монтажните размери(само мм - такъв е документа). Добре известен.Диод ZD - ценер SOD-123
Монтажни размери (според документа).Тример-потенциометър P1 - размер на корпуса 3х3 mm
Не намерих име на стандарт, но рисунка за монтаж в мм.Тример-кондензатор C2 - изглежда този корпус се води TZC3Z300A.
Не е много, но това дават.Кварц Q1 - малък 3.2х2.5мм.
Това е според сайта на търговеца, още не съм го виждал.Кварц Q11 - голям 13х4мм.
С тези съм работил, популярен размер.


Радостин Желязков, 30.04.2018

roncho.net - начална страница