Регистрация

Регистрацията тук е валидна за всички rws страници в домейна roncho.net. След тази регистрация няма автомат, който да Ви заведе в конкретна служба. Ще трябва да минете през съответната "LOGIN" (входна) страница за службата, където ще Ви бъде поискано да въведете регистрираното тук име и парола. Записвайте си името и паролата на хартия. НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОВА ИМЕ И ТАЗИ ПАРОЛА В ДРУГИ САЙТОВЕ.
Имената (тоест никовете) и паролите трябва да са не много дълги и да са записани само с латински букви/цифри, без интервали и препинателни знаци. В някои случаи никовете се използуват и като име за поддомейн. Не ползвайте символа за долна черта "_" в своя ник, защото той е недопустим.
Тази страница трябва да бъде попълнена за пет минути, иначе ще издаде грешка.


Име (ник) :
Парола :
Не желаем програми или машини
да се преструват на хора.
Молим Ви да препишете числото
в полето под картинката - така ще
повярваме, че човек попълва данните :
картинканачална страница