Малко за езика
(не мога да обясня = не разбирам)
Без съмнение най-популярната магия е езика, какъвто и да е той.
Замислял съм се върху езика, защото програмата, която пишех се определя като програмен език.
Представях си думите в езика като точки в равнина, подобно на звезден куп. 
LAN1.JPG
Опитвах се да разсъждавам независимо от конкретния език.
Ядрото е съставено от няколкостотин думи с много стар произход,
имено по ядрото етимолозите изследват езиковите фамилии. То е съставено от думи,
означаващи добре различими елементи от природата. Базовите точки (няколко думи)
от ядрото образуват и пантеон, било то в Индия, Полинезия или Гърция.
LAN2.JPG
Веднага след тях се намират думи означаващи все така обикновени (физически) предмети или роднински отношения. По този начин думите формират "магическо" множество. Магията е в това, че един езиков израз може да бъде превеждан от един конкретен език в друг, или пък асоцииран с друг израз в същия език.

(В наши дни способността за превод продължава да играе определяща сила, например понятието "тензор" в науката се определя чрез начина, по който се преобразува при преход от една координатна система в друга).
Така възникват митологията и литературата. Забележете, че тук говорим за "малкия език",
тоест за ядрото. С времето около ядрото се появяват хиляди думи (и фрази) с абстрактен
смисъл, които привидно обогатяват езика, но всъщност не се съобразяват с неговата магия-
способност за превод и леко разбиране.
Ето една илюстрация за
добър превод:
LAN3.JPG
някакъв превод:
LAN4.JPG
лош превод:
LAN5.JPG
В програмирането превода е възлов проблем. 
Той се означава току с думата DRIVER (доста мътна дума), 
току с думата INTERFACE (също неясна) или други подобни. 
Но във всички случаи програмиста е поставен в положението 
да работи 90% върху интерфейса и и 10% за собствените функции на програмата. 
Тъй като моята програма трябваше да преведе 100-тина функции, така, 
че те да са достъпни от по-горно ниво, без да претрупват менюто и бутоните,
се наложи да напиша въпросния програмен език. Тогава забелязах, че езикът
е изключително мощен и полезен инструмент...

Горният поглед върху езика, разбира се, е доста наивен. Нарисувах всичко плоско, 
за да бъде видяно върху плосък екран. Прецизно погледнато, думите образуват
собствени измерения в езиковото пространство, тъй като 

Всяка дума разделя света на две части: 

- Едната част е тази, която думата означава.
- Другата част е всичко останало.

Така езикът представлява N-мерно виртуално пространство, 
където N е броя на думите в него. Но за това по-добре да говорим отделно...