V-Компилатор
Компилаторът превръща текста на програмата в код за V-процесора.
В момента работя с версия C5. Това е локална програма. Тя произвежда RVM - кодове и тези кодовете се пренасят ръчно на сървъра.
Под въпрос е дали компилаторът ще остане локален. Иска ми се той да бъде RVM-програма
и така да стане част от машината, без да е нужно специална грижа за неговата инсталация.
Затова се въздържам от коментари около него. Изобщо това е среда за разработване, която има следните важни съставки:

1. Редактор на текст.
2. Индикатор на синтаксиса.
3. Производител на кода (компилатор).
4. Смесител - събиращ програмите.
5. Свързваща част (линкер, съставящ програмния файл).
6. Проследяваща програма за настройка (дебъгер).
7. Надзорен механизъм за разглеждане на регистрите и паметта в процесора.
8. Помощна система за документиране.