Съобщения от A към O
Съобщенията са уточнени в сорса MESSAGES_OTOA.RVA
Те са фиксиран брой и кодовете им са посочени като стрингови константи. Съобщението има следния строеж:
4 символа код разделителен
символ=32
(интервал)
стрингово съдържание

Протокол на съобщенията, които Апликациите изпращат към O-програмата:
команда
стринг
константа по
дефиниция
в сорса
съдържание на стринга описание
20001 close_sender_process
празен Апликацията изпраща тази команада, за да поиска от О-програмата изключване.
20002 close_sender_window
празен Когато апликацията работи в прозорец, изпраща тази команада към O,
за да поиска от О-програмата изключване.
Различава се от по-горната защото и таскбара трябва да получи уведомително съобщение,
което да извади прозореца от таск-листа на юзера.
20003 run_program_window
командна линия
стринг от вида
X.RVM par1 par2 ...
Апликацията е поискала старт на прозорец, например за съобщение.
Новия процес е свободно работещ и се вижда в таскбара.