Групови съобщения
Груповите съобщения се излъчват автоматично от машината. Предназначени са да уредят реакциите на програмите при групов достъп. Тук са описани няколко типични случая.
Текстов тип:
източник приемник съобщение описание
група апликация PLAYERSTART Групата излъчва автоматично това съобщение при включване на нов юзер в контекста.
В отговор приемникът предизвиква индивидуален пакет, например от типа "PLAYERCHANGE" (виж по-долу).
Това съобщение не се препраща към терминала.
група апликация PLAYERCHANGE Групата излъчва автоматично това съобщение при смяна в позицията на юзера.
След командата съобщението съдържа пакет с данни за позицията, екрана и блока на юзера.
Командата се превежда към терминала (67-1).
група апликация PLAYERFILE Групата излъчва автоматично това съобщение при промяна във файла.
В отговор приемника трябва да презареди файла. Командата се превежда и към терминала (67-2).
група апликация PLAYEREXIT Групата излъчва автоматично това съобщение при изход на юзер от контекста.
Командата се превежда и към терминала (67-0).