Транспорт между терминал и сървър

Мрежовите връзки стават засега чрез TCP-сокет. Сесиите не се прекъсват, тоест броя на действуващите терминали е ограничен по брой от поддръжката на операционната система. Данните спазват протоколи, описани по-долу. Съединителите са вътрешно свойство на всеки процес в сървъра, също и на терминала.
RVM-програмите могат да управляват сървърските TCP-сокети до голяма степен, но не могат да променят този в терминала.
транспорт от терминала към сървъра
транспорт от сървъра към терминала