Конституция на Горната Земя  

Чл. 1.Горната Земя е общество на горни хора.
Чл. 2. Долни хора не могат да бъдат жители на Горната Земя.
Чл. 3. Горните богатства не могат да се ползват за долни цели.
Чл. 4. Горната Земя е плоска. Никой на Горната Земя не може да е по-високо от друг.


Начална страница на Горната Земя