Описание

Въведение
Горната Земя виси някъде и е ориентирана нагоре. Тя е недосегаема с долни методи на изследване. По принцип горните са свободни да я заселват. Територията е реалистична. Всеки квадратен милиметър е под управление. Имате горни граждански права, което включва обществена дейност според политическите Ви умения.
Разполагате с този сайт за разглеждане на цялата страна, със свободата да се заселвате и емигрирате, с екземпляр от картовия редактор и имате отговорност да поддържате в ред мястото си. Разполагате с възможност да казвате Вашето мение във форумите, също и с поща.
Столица на Горната Земя е Средния Град. Там се намират линковете към форуми и документи, необходими за живота.

Собствено място
Когато получите място (около 1 декар), то ще бъде изобразено във вид на малка фигура с Вашия ник по средата. В режим "дом" имате възможността да променяте това място с картов редактор на вашият компютър, след което обратно да го изпратите за публикуване. Ето една помощна страница за начинаещи в рисуването. Програмата ще Ви даде заедно с мястото контекст за цялата обстановка, но Вие имате право да рисувате само в региона около Вашия център. Рисунките са векторни. Върху векторните контури можете да поставяте линкове. Това става в редактора като активизирате обекта - името на обекта ще се яви видим текст за линка, а клик-командата трябва да е във вид "URL http://an_internet_place.org".

Цитати отвън
Да допуснем, че Вашият ник е petko. В друг сайт можете да посочите този с препратки от тип
http://roncho.net/wb5.rws?ex=petko.
Можете да цитирате и произволен квадрат с линк от типа
http://roncho.net/wb5.rws?ex=1&x=0&y=0&o=3000000,
където променливите
x=0 //център x (може да е от -500000000 до +500000000)
y=0 //център y (може да е от -500000000 до +500000000)
o=3000000 //обхват (може да е от +1000 до +500000000)
са в милиметри и трябва да описват желания участък.

Роботи
Роботите са картови обекти, които се движат. Те са ясно различими и са предназначени да пренасят послания и други ценности.

Сървър
Програмите, които работят на сървъра са два вида: Първият вид са процес-машини, те са безхарактерни и бързи, предназначени за да изпълняват програми от втория вид. Обикновено са със затворен код, поради критичната си роля. Все пак те са авторски, тоест под управление и са свободни за download. Вторият вид са програми с отворен код. Те може да са скриптов или компилиран тип, но винаги имат текстова разбираема версия. Втория вид програми реализират преобладаващата част от функциите на системата. Те са достъпни за разглеждане и арбитраж в отдел решения от квартала програмиране.
Никоя обществена страница тук не съдържа скриптове, ActiveX или Java Аплети. Но горните са свободни да ползват и такива приспособления в своите лични страници.

Начална страница на Горната Земя