Radis B5 Cabinet Transporter

(Ръководство за използуване от доктори и хакери;)

Тази програма е предназначена за пренасяне на пакети данни в компресиран вид. Тя може да прави 3+1 вида изходни файлове, с разширения B5A, B5B, CAB и EXE.

1. Стартиране.
Веднага, след инсталацията може да стартирате B5Cab.exe, който на екрана ще изглежда така:

B5Cab1.jpg

2. Процедура за изпращане.
А) Натиснете копчето "Change export file..". Ще се появи стандартен прозорец за запис "Save As", в който срещу надписа "File Name:" трябва да въведете името на транспортния файл.
Използувайте английски букви за да нямате неприятности по-късно. В същия прозорец, срещу надписа "Save as type:" можете да изберете "exe", което ще бъде указание към програмата да произведе саморазгъващ се изпълним файл.

Б) Натиснете копчето "Add files to export". Ще се отвори стандартен прозорец "Open", в който с мишката можете да маркирате един или няколко /или всички/ файлове от посочено от Вас място.

В) Натиснете копчето "Start". Това ще задейства програмата, така че посочения експортен файл ще бъде произведен.

Г) Ако мислите, че в по-късен момент ще трябва да повторите горните действия със същия комплект входни/изходни данни, натиснете копчето "Save". Измислете име на този комплект и го кръстете (с английски букви) така, както по-късно ще го извикате.3. Процедура за разгъване
(с копчето Mode:Import) Тази процедура е необходима само при формати различни от "exe". Саморазгъващите се торби имат само едно копче "Start" с което автоматично изваждат всичко.
А) Натиснете копчето "Change Import File" долу в дясно. Изберете файла-източник.

Б) Запишете в полето "Extract to path" пътеката в която ще се запишат извадените от торбата данни.

В) Натиснете копчето "Start". Това ще задейства програмата и всички файлове ще бъдат изсипани от чувала в посоченото място.Успех.

начална страница
обратно при всички програми

Valid HTML 4.01!