Безплатни програми
Програмите по-долу са свободни за download /всичко е за Windows/.
Ако желаете, погледнете и сборник програми за продаване.


INSTB4W.EXE /Б4/
Радис-Б4 инсталационен файл ~6мб. Български език. Последна редакция [за Windows 10/32] от 04.2020
Б4 е основна програма за работа с бази данни-таблици, върху която строим приложения. Виж описанието
Инсталацията е проста. Б4 не записва нищо в Registry, не се записва в Program Files, не създава икона на десктопа.
Обновяването на Б4 не променя юзерските данни/програми и най-често е безопасно, дори и в условията на стари апликации.
Само по себе си то няма приложна стойност, но съдържа език за програмиране - комплект за разработки и експлоатация. Ако при инсталацията не укажете друго, се записва в директория C:\B4W. В инсталационната директория има само примерна програма.
За да работи пълноценно, обикновено се нуждае от диспечер, разположен в друга директория.
Диспечерите са индивидуални комплекти и се инсталират отделно. Предназначени са да управляват приложения, по ред определен от юзера.


B4WU.ZIP /Б4 - диспечер/, наричан още локален диспечер.
Версия 2010. Б4 е предназанчено да работи на място различно от инсталацията си. Най често се налага работа с много бази данни. Затова е създаден този диспечер. С негова помощ приложенията се стартират, инсталират, копират и обновяват. Тази версия има вграден V-терминал, редактор на картинки, календар и телефонен указател. Б4 трябва да стартира в директорията на диспечера, тоест след като направите икона към B4W.EXE, в полето "Start in" трябва да се запише пътека "\B4WU".

KINSTALL_VT3.EXE /V-терминал/
Това е терминал за V-машината. Версия от 02.2015.
Инсталацията създава директория (по подразбиране C:\VT3) и иконка на десктопа.
В директорията има три файла, от които VT3SETTINGS.TXT е настройващ текст.
Преди да стартирате иконката, запишете там своя ник. Терминалът може да се обновява при поискване.
Ако имате инсталиран локален диспечер версия 2010 (виж по-горе B4WU), няма нужда да инсталрате това, защото той вече присъствува там и е достъпен като "Мрежа"-"VT3"-"Стартирай VT3.EXE~".
временно - връзка с уеб


INSTALL_B5.EXE /Б5/
Радис-Б5 инсталационен файл 3.5 мб. Версия от 2007.
Б5 е високоорганизирана среда за разработки върху на два-три вида графични образи, таблици
и др. предназанчена за сложни апликации. Съдържа компилатор от 3 ниво и други инструменти.
С нея нашият уеб-сървър произвежда картовите изображения от Горната Земя.
Пак с нейна помощ правим изследвания свързани с виртуалната машина. Подобно на Б4 по-горе,
тази система няма самостоятелна ценност, освен демото. Смисълът е в апликациите.


INSTALL_RVE.EXE /Векторен редактор INSTALL_RVE.EXE/
Редактор на карти и чертежи, версия 01.2016, рисувачка 2 mb. С тази програма са рисувани всички карти и векторни фигури. Тя основен инструмент за рисунките на Горната Земя и във V-машината. Чрез него са направени и мини-картинките в дясно на тази страница. Поначало това е част от Б5 (виж по-горе), или терминала във V-машината, но често има смисъл и като отделна програма. При инсталацията ще създаде директория C:\RVE и ще се настани там. Можете да я стартирате от там (стартов файл RVE.EXE), или ако желаете, си направете ръчно иконка за стартиране - инсталационното exe няма да направи икона, нито запис в Registry, нито ще се настани в раздел "Programs". Деинсталацията става с просто изтриване на директорията. Ето и ръководство по рисуване.
След края на 2012 поддържа призводство на G-code. Текуща версия, последно от 06.01.2020.


INSTALL_RPE.EXE /Точков редактор INSTALL_RPE.EXE/
Редактор на картинки, малки анимации и декори за програми, версия 2010, 1 mb. (малка корекция 02.2021) С тази програма рисувам точкови изображения - бутони, анимации и др. Поначало е част от Б5 (виж по-горе), но има смисъл и като отделна програма. Има скромни средства за създаване, редакция и настройка на единични картинки, сборници и анимационни филмчета.
При инсталацията ще създаде директория C:\RPE и ще се настани там. Можете да я стартирате от там (стартов файл RPE.EXE), или ако желаете, си направете ръчно иконка за стартиране - инсталационното exe няма да направи икона, нито запис в Registry, нито ще се настани в раздел "Programs". Деинсталацията е просто изтриване на директорията.


INSTALL_B5CAB.EXE - Radis Cabinet Transporter /Компресор/
Инсталационно exe. Първо го дръпнете при Вас, после го стартирайте и то ще се настани в директория C:\B5CAB.
Стартовият файл е B5CAB.EXE
Използуваме го за инсталация или компресия на прости системи, които се свеждат до прибиране в торба на файлове от една директория, без поддиректории.
Виж описанието. Повечето инсталационни exe-та от тази и други подобни страници са правени с тази програма.


ZVEZDA.ZIP - Звезден редактор/ 500kb зип 2019
Програма "Звезда". Дръпнете ZIP-файла при Вас. Декомпресирайте го в избрана директория.
Тази програмата е свободна за ползване. Тя изобразява и редактира изображения на звездното небе. Без планети. Съпровождаща страница:За програмата Zvezda


BLE.EXE - Black Editor /Черна читанка/ 500кб версия 2005
Некомпресирано exe. Дръпнете го при Вас. Предназначено е за пряко стартиране, тоест няма инсталация.
Тази програмата никак не е специална. Но черния екран с бели букви е по-удобен за четене и затова
използувам този редактор когато чета книги, или по-дълги текстове. Текстът попада в него чрез
copy-paste, можете да го глътнете от Notepad, Wordpad, или от браузъра. После си го запишете на ваше място.
Читанката помни позицията на текста в която сте го затворили.


RFC.EXE /Сравнителна програма/
Некомпресиран файл за пряко стартиране 390k.
Тази програма отговаря на въпроса "Еднакви ли са двата файла?"
Нищо особено, но тъй като днес (11.05.2009) Windows-кото FC.EXE отказа да ми свърши работа,
написах това и с него се оправих.


COMMPORT.EXE /Ком-порт приемопредавател/
Просто exe за пряко стартиране. Версия 2012.
Тази програма позволява чат по ком-порта, както и запис на приети данни в посочен файл.
Може да пренася цели файлове. Априори, работи на COM1 115200 8N1. Без Registry настройки.
При старта (например в иконата) е допустима линия от типа "COMMPORT.EXE COM2 9600",
която ще смени порта и скоростта. Ако вместо чат линия, запишете *filename, ще бъде изпратен файл.
Сорса не е тайна, но след последната версия от 2012, не съм го подготвил за публикуване. Ако някой умира за него, да се обади.


GEAR.EXE /Зъбни колела/
Просто exe за пряко стартиране. Версия 2014.
Това рисува двойки зъбни колела.
Записва ги в PLT формат и може да прожектира контакта в анимиран GIF.
Има и статия на тази тема


OSCILLOSCOPE.EXE /Осцилоскоп/
Просто exe за пряко стартиране. Версия 03.2015.
Работи с помощта на малка хардуерна добавка. Виж едноименната статия Осцилоскоп
Полезен инструмент. На илюстрацията е реален PWM-сигнал за стандартно серво 50 херца при ширина 1.5 милисекунди.


RHE.EXE /Шестнадесетичен редактор/
RHE е съкращение от Radis Hexadecimal Editor
Просто exe за пряко стартиране. Версия юли 2012.
Нищо особено, но върши добра работа при арбитраж на текстове с екзотичен произход (размер до 20 мб).
Внимавайте с редакцията и записа. Това е професионален, тоест НЕ ДУРАКОУСТОЙЧИВ инструмент.


LS.EXE /Текстов преобразувател/
LS е съкращение от Long String [lines converter]
Просто exe. Версия януари 2015. Не е голямо изобретение.
Но понякога идващте от уеб-страници текстове с дълги линии
са неудобни, затова подготвих това обикновено нещо.
Работи явно с прозорец, или мълчаливо - от командна линия.
Вижте страницата LS.HTM /Текстов преобразувател/.


PEENKA.ZIP /Пеенка/
Версия от 06.10.2022.
Разгънете в главната директория на работния диск.
Вижте страницата PEENKA.HTM /Описателна страница/.


начална страница