Програмата Радис Б4 - общо описание
Б4 е безплатна програма. Към нея има някои безплатни апликации, но повечето са търговски. Всички апликации-свободни или платени са с отворен код.
Въпроси и отговори
Клавиши за управление
Работа в мрежа
Б4-Гердан


Видимата му страна е редактор за таблици, но в своята цялост то е един генератор за приложни системи, включващ целия път от идеята през анализа, пробите и програмирането, до крайния резултат - продукт за пряко ползване. Привлекателната страна на Б4 е отворения код, леката му настройка и пълната прозрачност на процесите в приложенията. Простото устройство е нарочна основа върху която могат да се строят и реално са построени доста сложни модели.
Б4 е съставено е от няколко специализирани редактора и комплект съпровождащи механизми, които работят заедно. Ето няколко негови характерни черти:

- Пряк достъп до данните. Б4 е в състояние да чете и бродира голямо множество таблици с добра скорост (~ от няколкостотин до десетки хиляди) полета в секунда, за неподготвени таблици. В една система обаче се предполагат някакви мерки за по-бърз ход на често използваните процеси. Например Вие можете да сортирате таблицата и тогава търсенето става мигновено независимо от размерите. Но не приемайте този пример за правило. Практическите решениния не винаги са толкова прости. Сортировката е оправдана само в случаите на стабилизирано множество обекти (например регистър на селата в България или регистър на минералите, където нови обекти се появяват рядко) и когато разполагаме с достатъчно време за провеждане на експерименти. В един реален поток от данни тя може да е недостатъчна, или ненужна, или твърде скъпа. Тогава се налага организация от високо ниво, което обикновено е задачата на приложението.

- Блокови обработки. Блокът е стабилна област (не се демаркира когато щракнете с мишката настрана) и представлява начин за подпомагане на командни/програмни процеси. Например ако водите счетоводен протокол за цялата година, а искате справка само за един месец по средата на годината, начинът е да маркирате участъка като блок и да стартирате програмата за справка от съответното копче или от меню. Пак чрез блок може да прехвърлите данни между Б4 и програмите MS EXCEL/WORD/ACCESS/NOTEPAD. Маркирате блока и избирате от главното меню "Блок"-"Глътни в клипборда", след което в EXCEL избирате от главното меню "Edit"-"Paste".

- Добре развита търсеща система, както и способи за извадки. Обикновено приложенията произвеждат справките, които са предвидени при проектирането им. Но със системни средства можете да направите произволна извадка, което понякога се налага в работата.

- Променлив външен вид, съобразно конкретната цел на базата данни. Максималният интерфейс включва две меню ивици и два панела с бутони, координатни ленти, заключена видимост на ред/колона от таблицата, локатор, статус ивица, мрежов индикатор и настройващо копче. Програмно управляем.

- Просто и разбираемо съдържание на табличните файлове. Благодарение на това няколко вида проблеми (повредени данни от хардуер, нерегламентирани внос/износ, програмни колизии и др.) се разрешават по-лесно.

- Среда за програмиране - програмен редактор, включващ видима индикация на синтаксиса, тефтерче с няколко страници удобни за едновременна редакция, параметрично стартиране на програмите, калкулатор/помощник за извеждане на променливи и други екстри.

- Машина за изпълнение на програмите, добре свързана с панелите и меню управлението, както и за свободна интерпретация, незаменима при настройки на системите или при програми за еднократно ползване. Поддържа кешов механизъм при изпълнение с алгоритъм за бърз достъп до най-често използуваните програми. Това значи, че няма нужда да се притеснявате за скоростта ако се налага в цикъл да викате многократно една и съща програма. Кеш-механиката ще осигури тази програма да бъде прочетена от диска само при първото повикване.

- Комплект за ръчна обработка, който по същество извежда голяма част от командите на програмния език върху панела с бутони и главното меню. Благодарение на него можете да работите свободно ползвайки услугите на същите тези команди, които по-късно ще напишете като текст в програмния редактор и ще ги обявите като програма.

- Подръжка на текстов печат. Матричните принтери имат ненадмината скорост, обхват и цена за бързи документи, каквито не могат да бъдат постигнати с евтините мастилено струйни принтери, нито пък с лазерни принтери. Б4 поддържа матричен печат на текстове, при условие че принтерът може да пише на кирилица.

- Мрежова комуникациия. Това е участък (TCP клиент-сървър), който позволява да разговаряме по мрежата (LAN или Internet) с други (Б4 съвместими) програми. Има чат-модул в който просто се разменят съобщения, или файлове. Но главното е че по аналогичен начин приложенията могат да строят бизнес отношения, например мрежови магазини или администрации. Програмният достъп е осигурен с пароли за вход тъй като мрежовата работа, особено в интернет може да внесе смут сред неподготвените. По подразбиране машините са заключени. Но ако приложението е мрежово, заработва ключов механизъм който урежда препращането на данни/управление към и от раздалечени работни места.

- Изход към HTML формат. Всяка таблица, която редактирате с Б4 подлежи на лесно пробразуване към HTML-страница, с помощта на една проста програма от диспечера.

- Подръжка на англииски език - интерфейсен и програмен. Тази опция не е явна, за да не обърква тези, които не я очакват. Но съм виждал случаи в които чужденец се обърква от кирилицата и тогава е удобно интерфейса да бъде преобърнат така че да е четлив на английски. Чистата инсталация на Б4 съдържа две програми, set_b_state.prg/set_e_state.prg, които установяват изцяло български/английски език. Приложенията могат да бъдат също превключвани, стига това да е предвидено при разработката им. В един краен случай е допустимо да бъде превключен на английски само интерфейсния език, а програмите да останат на български. Допустимо е и обратното- програмния език да е английски, а интерфейса - български.


Какво няма в Б4:
-няма дървовидната постройка на прозорци за управление и въвеждане на данни;
-няма подход от типа "четене"-"редакция"-"запис" на таблици;
-няма (поне не е типична) обработката "онлайн" на въвежданите данни;

Какво има в Б4 вместо горните неща:
-Обединен режим "непрекъсната редакция" в който всички средства за управление са постоянно достъпни;
-Постоянен режим на четене/запис така че програмата не се бави при старта да чете големи масиви данни и при изключване не е нужно да се прави "Save" за съхраняване на въведеното.
-Обработките са "Offline". Докато въвеждате данни програмата не прави нищо по своя инициатива. Всички действия ги поръчвате изрично Вие, като включвате съответните опции от панели за управление или менюта. Докато трае един процес (докато работи една програма), не е разрешено да се въвеждат данни.
-Система релационни (номенклатурни) връзки, които привикват необходимите текстове/шифри, от мястото където са въведени, в текущата таблица. Връзките са удобни за ползване по време на въвеждането на данни, както и в "Run-Time".
-Вграден компресор. Това улеснява процесите по архив, пренос, инсталация и обновяване.

Ако някога сте писали програма, няма начин да не сте забелязали огромната тежест на задължителните качества и атрибути, които едно приложение трябва да има, за да бъде достатъчно удобно и приемливо за ползване. Чисто потребителските функции обикновено представляват нищожна част от кода на програмата. Останалото е необходимо, понякога задължително за всички и дори най-простите програми го съдържат. Става дума за следните способности които често хората очакват безмилостно от съвременния софтуер, без оглед на неговата конкретна задача:

- Специализирани редактори за данни;
- Меню/бутонна система за управление на приложението
- Прихващане и анализ на грешно въведени данни/програми
- Печат и преглед на печата
- Механизъм за внос/износ на данни
- Обмен на данни с други програми
- Механизъм за архивиране на данни
- Хелп система
- LAN/Интернет комуникации и пренос на данни/управление
- WEB - лице на програмните системи
- Способност на системата да помни настройките и диалоговите конвенции при всяко изключване и включване.

Всички тези неща и други са вградени в Б4, така, че реалното програмиране е почти 100-процентово насочено към потребителя, като бюрокрацията е минимална.

Ето решението на един пример:

Задача:(обща постановка)
От таблицата "заплати" е необходим експорт към банка в която работниците имат лични разплащателни сметки.

Прецизно задание:
Дадена е таблица-ведомост за заплати VEDOMOST(име,заплата);
Дадена е таблица-досие за персонала PERSONAL(име,банкова сметка);
Да бъде произведен стандартен текстов файл за транспорт на данни, в който банката да приеме с един превод всички лични вноски и да ги разпредели по разплащателните сметки на работниците.
Изисквания към транспортния файл:
- име "TOABANK.TXT";
- формат: име на работника:T25;банкова сметка:T10; заплата N10:2;
- без разделителен символ между колоните
- MSDOS букви

Решение:

: export_to_bank.prg
БАЗА VEDOMOST
СЪЗДАЙ BANK(25,10,10)
БКОПИ (1,1,countrr(0),2) BANK (0,0)
БАЗА BANK
БКОПИ (1,2,countrr(0),2) (0,1)
РЕЛ PERSONAL (1,2,2,1,2,1,countrr(0))
БЛОК ФОРМАТ (1,2,countrr(0),2,10,2)
БЛОК ДОС (1,1,countrr(0),countcc(0))-
БЛОК ТЕКСТ (1,1,countrr(0),countcc(0)) TOABANK.TXT
БАЗА VEDOMOST
ИЗТР BANK
: край

Разбира се този пример е нищожен в сравнение с реалните системи, той само показва начина по който се пишат програмите в Б4. Моля не се сърдете, че върху жълтите думи "база", "създай" и т.н. няма ръчички. Отскоро правим опити за уеб-достъп на хелпа от тук.

Вижте една примерна програма за склад
Вижте един пример за малко приложение (фактурмашина)
Въпроси и отговори
Уеб-версия

index

Valid HTML 4.01!