Складова програма


(Тази страница е за програмиране. Ако търсите комерсиална програма за склад, вижте Радис-страницата)

Това е описание на проста програма за склад. То е предназначено за илюстрация на един начин за работа на складови програми.

Постановка

Общата постановка на задачата е следната:
Дадена е таблица с налични стоки (стока, налично количество) - NACHALNA_NALICHNOST;
Дадена е таблица с приходящите стоки (стока, приход-количество) - PRIHOD;
Дадена е таблица с излизащите стоки (стока, разход-количество) - RAZHOD;
Да се намери наличността в момента, тоест да бъде произведена таблица за наличните стоки в момента (стока, количество) - NOVA_NALICHNOST.


РЕШЕНИЕ

============ начало =====================
: SKLAD.PRG - произвежда наличност към момента - NOVA_NALICHNOST
база NACHALNA_NALICHNOST
брой_стоки_в_началото COUNTRR(0)
база PRIHOD
брой_записи_в_прихода COUNTRR(0)
база RAZHOD
брой_записи_в_разхода COUNTRR(0)
копи NACHALNA_NALICHNOST NOVA_NALICHNOST
база NOVA_NALICHNOST
бкопи PRIHOD(1,1, брой_записи_в_прихода, 2) (countrr(0),0)
от_реда_в_който_започва_разхода countrr(0)+1
бкопи RAZHOD(1,1, брой_записи_в_разхода, 2) (countrr(0),0)
до_последния_ред COUNTRR(0)

: дотук трите таблици са събрани в една обща, следва обработка

блок(от_реда_в_който_започва_разхода,2,до_последния_ред,2)*(-1)
бсорт(1,1,до_последния_ред,2,1)+
група(1,1,до_последния_ред,2,1,2,2,1)
============ край =====================


начална страница

Valid HTML 4.01!