Radis Home Page
версия: 02.2018

Новини
Нова версия Заплати/осигурвоки за 2018.
Нова версия Счетоводство/ДДС за 2018.


Служби:
Уеб-Б4
Форум
Поща

Б4-Счетоводство, общо описание.
Работа с V-машината.
Магазин за програми
Формат за внос на данни към счетоводната програма 07.2010.
Помощна страница за Клиенти
За програмата Б4
Стандарт за ИИС
Стандарт за документи

Помощни за сваляне:

install_position.prg
search_for_b4a.prg
check_saldo_51.prg - 15.03.2018
exppib1.prg - 04.05.2018

roncho.net - ix