Параметрична крива

Двете функции по-долу трябва да са от вид x=x(t), y=y(t). Предварително в цикъла се пресмятат две помощни променливи a(t) и b(t). Аргуменните и функционалното множество t трябва да са около нулата. Рисунката се прави с 240 стъпки по t. Може да се деформира при бързи промени. Приемат се означения sin cos tan ln exp arctan abs int pi~3.14 e~2.71. Умножение (t*2) деление (t/2) степенуване (t^2) коефициенти (1.5*t)
min x= max x= Черно-бяла
min y= max y= 600 стъпки
min t= max t=
a= b=
Въведете функциятя x(t)=
Въведете функциятя y(t)=x(t)=5*cos(t) ; y(t)=5*sin(t) ; a=1 ; b=0

API-указания

Функция на един аргумент y=f(x)

roncho.net начална страница