Задачи

Неподредени задачи.
Отговорите са подсказани, но ако и да прилича на тест, се изисква пълно и защитено решение - може да е на хартия.


Задача 1
Функцията описва:

1. Ламинарно движение на тяло във флуид.
2. Налягане в цилиндъра при втори такт на работа за четиритактовия двигател на Ото.
3. Kоордината на върховата точка на летящ снаряд по балистична крива.
4. Част от траектория по която лети топка скъсана от центробежния регулатор при авария в парна машина.
5. Импулс на електрона при ефекта на Томсън (J.J. Thomson) - открит през 1897 г.
6. Брой на петната при 11-годишния цикъл на слънчевата активност.
7. Движение на ротора в Хобел-машината.
8. Разстоянието между дете на въртележка с вертикална ос и майка му, която е наблизо и смята да го прибере.
9. Вероятностт за скъсване на влакно от тенис ракета.


Задача 2
Както е известно, Гама-символите не са тензори.
Да се докаже, че техните разлики са тензори. По-точно:
Покажете, че по една крива, разликата между два съседни комплекта Гама-символи е тензор,
тоест ако Символите на Кристофел са функция на един линеен параметър s, то

се преобразува по тензорен начин.


Радостин Желязков 12.09.2010
________________________________________________________________________________________

учебни статии по физика