Публикувано: 18.12.2019 версия 8.4

РАДИС_СУПТО 8.4 - снимки на фактури и бонове


Това е приложение към Описанието на Радис-СУПТО 8.4

Тук са показани снимки на бонове и фактури.
За особените случаи са дадени и регистрови линии.
Виж по-долу
4.Фактура и кредитно от касовото устройство.
5.Фактура към два бона, издадени по-рано.
6.Фактура и кредитно известие платени по банков път.
7.Фактура и кредитно известие с комбинирано плащане.

1. Стандартен бон и сторно-бон с посочен клиент:
Бона се записва в регистри 1,2,3
Сторно-бона се записва само в регистър 4.

2. Фактура в брой А4 и бон към нея:
Фактурата се записва в регистър фактури, записва се и в регистър 1, колона за фактури;
Бона се записва в регистри 1,2,33. Кредитно известие А4 и бон към него:
Кредитното известие се записва в регистър фактури;
Сторно-Бона се записва в регистър 44. Фактура и кредитно -от ФУ /разширени бонове:
Фактурата се записва в регистър фактури, записва се и в регистър 1, колона за фактури;
Бона се записва в регистри 1,2,3
Кредитното известие се записва в регистър фактури;
Сторно-Бона се записва в регистър 4

Ето как изглежда регистър фактури за двата бона:
0000000054
0000000055
08.12.2019
08.12.2019
0000475
0000475
ZK144783-0103-0000267
ZK144783-0103-0000267
12.0000
12.0000
P
P
6
6
ШИП СЪРВИЗ LTD
ШИП СЪРВИЗ LTD

0000000054
05 ф. ФУ брой
15 кр.изв. ФУ брой5. Фактура върху два безимени бона, издадени по-рано:
Фактурата се записва в регистър фактури на две линии - за двата бона;
Като номер на документ се посочват боновете, върху които е издадена тази фактура
Ето участък от регистър фактури:

ф.0000000146
ф.0000000146
05.12.2019
05.12.2019
0000434
0000435
ZK144783-0103-0000232
ZK144783-0103-0000233
2.4000
1.0000
P
P
7
7
МАНДРА ПЕТРОХАН
МАНДРА ПЕТРОХАН

04 ф. стар бон
04 ф. стар бон

По-късно при изработването на справка 1 по приложение 29, се посочва тази фактура в колоната за фактури6. Фактура с банково плащане и кредитно за нея/ без бон:
Фактурата се записва в регистър фактури.
Номера на документ е с префикс S, Тоест вътрешен номер, според СУПТО-брояча към работното място.
Продажбата се записва подобно на бон в регистри 1,2,3;

Участък от регистър 1 - продажби:
ZK144783-0103-0000268 S0000304 0001 офис 08.12.2019 18:57 0004 0001 1.7 0 0.34 2.04 ф.0000000165 08.12.2019 7 МАНДРА ПЕТРОХАН

Участък от регистър 2 - плащания
(Символ "N" е код за плащане от тип КРЕДИТ, тоест няма плащане - няма и бон)
ZK144783-0103-0000268 S0000304 08.12.2019 2.04 0001 1.7 0.34 N

Участък от регистър 3 - детайли:
ZK144783-0103-0000268
ZK144783-0103-0000268
S0000304
S0000304
000010
000012
ОРИЗ В ПАКЕТ 1 КГ БР
ТОРТА БУКЕТ
1
1
0.6
1.1

20
20
0.1200
0.2200
0.7200
1.3200


Кредитното известие се записва в регистър фактури.
Сторно - операцията се записва подобно на бон в регистър 4;

Ето участък от регистър 4 - Сторнирани
ZK144783-0103-0000269
ZK144783-0103-0000269
S0000305
S0000305
000010
000012
ОРИЗ В ПАКЕТ 1 КГ БР
ТОРТА БУКЕТ
1
1
0.6
1.1

20
20
0.1200
0.2200
0.7200
1.3200
08.12.2019
08.12.2019
18:57
18:57
08.12.2019
08.12.2019
18:57
18:57

0103
0103

Ето как изглежда участък от регистър фактури за една такава двойка документи:
ф.0000000165
к.0000000166
08.12.2019
08.12.2019
S0000304
S0000305
ZK144783-0103-0000268
ZK144783-0103-0000268
2.0400
-2.0400
N
N
7
7
МАНДРА ПЕТРОХАН
МАНДРА ПЕТРОХАН

ф.0000000165
03 ф. банка
13 кр.изв. банка

Ето и двойката документи - фактура и кредитно по банка:7. Фактура с комбинирано плащане и бон:
Фактурата се записва в регистър фактури на толкова линии, колкото са видовете плащане.
Ето участъка от регистър фактури:

ф.0000000163
ф.0000000163
08.12.2019
08.12.2019
0000468
0000468
ZK144783-0103-0000262
ZK144783-0103-0000262
2
0.69
D
P
4
4
КЕНТЪКИ ЕООД
КЕНТЪКИ ЕООД

02 ф. бкс
02 ф. бкс
7.1 Кредитно известие към фактура с комбинирано плащане и сторно-бон към нея:
Кредитното се записва в регистър фактури на една линия, защото бона е в брой.
Ето участъка от регистър фактури:

к.0000000164 08.12.2019 0000468 ZK144783-0103-0000262 -2.6900 P 4 КЕНТЪКИ ЕООД ф.0000000163 11 кр.изв. брой8. Разписки:
Разписките се различават от фактурите само по надписа "РАЗПИСКА" вместо "ФАКТУРА" и "СТОРНО РАЗПИСКА" вместо "КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ", също имат самостоятелен брояч.
Ето снимка на разписка и сторно_разписка по банка:

Край