Публикувано: 18.12.2019 версия 8.4

РАДИС_СУПТО 8.4 - процедури за работа


Това е приложение към Описанието на Радис-СУПТО 8.4

Тук са показани примерни процедури и схеми за продажби и анулиране:

1. Стандартен бон;
2. Фактура А4 плюс бон;
3. Безкасова Фактура А4 без бон;
4. Сторно бон;
5. Кредитно известие;
6. Анулиращи действия

1. Стандартен бон (Касова продажба)
1.1. Записваме кода на стоковата позиция


1.2. Натискаме клавиша Enter

Ако ще добавяте още стоки, върнете се към точка 1.1
Сега кошницата е пълна.

1.3. Пак натискаме клавиша Enter


1.4. Пак натискаме клавиша Enter
и бонът ще бъде отпечатан:2. Фактура (Касова продажба)
2.1. Напълнете кошницата както по-горе в точки 1.1 и 1.2
2.2. Посочете клиент -
виж как2.3. Натиснете Enter


2.4. Натиснете пак Enter

Въведете името на получателя (ако е различно) и натиснете Enter

2.5. Ще се появи прозорец с фактурата:
2.6. Натиснете клавиша Ctrl-P.
Ще видите Print-прозорец и там натиснете с мишката бутона"Print".


Така ще получите фактура на лист А4

2.7. Изключете прозореца с фактурата и това ще върне прозореца за печат на бон:


2.8. Сега с клавиша Enter или от бутона "Фискален бон" можем да отпечатим бон на фискалното устройство. Бонът ще изглежда така:
3. Безкасова фактура
3.1. Повторете точки 2.1 2.2. 2.3
От комбобокса изберете "КРЕДИТ"
3.2. В прозореца ще остане разрешен само бутон "Фактура А4". Натиснете го


3.3. Ще видите фактура с начин на плащане "КРЕДИТ". Отпечатайте я както по-горе в точка 2.6 и 2.7 и това ще върне прозореца:Където бутона "Само запис" ще е разрешен.
Този бутон (или клавиша Enter) ще запише продажбата и ще изчисти кошницата.
Бон няма да има.

4. Сторно-бон
4.1. Натиснете бутона "Сторно" (или клавиша Enter):


4.2. Ще се появи прозорец с издадени бонове. Щракнете с мишката въру бона и натиснете Enter.


4.3. Бонът ще се настани в кошницата, а в заглавната част ще се появи надпис "Сторно".4.4 По познатия от по-горе път в точка 1.3 с клавиша Enter ще включим прозореца за печат:


4.5. Когато натиснем бутона "Сторно бон", ще се появи въпрос:


4.6. От тук избираме причината за сторно. После с Enter ще отпечатаме бона.
Сторно-бона изглежда така:


5. Кредитно известие
5.1. Натиснете бутона "Фак" и изберет оттам "Кредитно известие":5.2. Ще се появи прозорец с издадени фактури:


5.3 Щракнете върху линията с фактурата, за която трябва кредитно известие.
Бонът ще се настани в кошницата с надпис "Сторно"


5.4 Подобно на по-горе, натиснете Enter и ще видите прозорец
с достъпен бутон "Кредитно А4".


натиснете бутона "Кредитно А4" (или Enter).

5.5. Програмата ще поиска да потвърдите получател, както по-горе и ще покаже кредитно известие на екрана:5.6 Отпечатайте го, както по-горе с Ctrl-P и затворете документа. Ще се върне прозореца за бон, но този път с разрешен "Сторно бон":


5.7. Натиснете бутона "Сторно Бон" или клавиш Enter. Програмата ще поиска причина в процорец от вида:


След това ще бъде отпечатан бон с вид:6. Анулиращи действия
6.1. Да допуснем, че в кошницата има две или повече позиции за продаване:
Ако трябва да премахнем някоя от тях, то първо с мишката щракнете върху линията, която трябва да бъде премахната. Тя ще се маркира, както е на картинката:После натиснете клавиша "Del" от клавиатурата. Текущата линия от кошницата ще изчезне:а в регистър "5. Анулирани" ще бъде добавена линия, както е на по-долната таблица:
---------------------
УНП----------
продажба.н-------
шифър
Анулирани
21.12.19 - 21.12.19
Оператор: всички
-------------------------------------------
стока--------------
колич.--------------
ед.цена--------------
отстъпка
ZK144783-0103-0000409 0000566 000019 ЧАША СТЪКЛЕНА БР 2 0.43333
1 реда Сбор:

.. продължение на горната таблица..----
ддс%--------------
ддс лв--------------
ст-ст----------
дата_пр--------
час_пр----------
дата_ану--------
час_ану----
оп.к
20 0.1733 1.0400 21.12.2019 11:46 21.12.2019 11:49:52 0103
0.17 1.04


Каква да е промяна на линия в кошницата също води до анулиращ запис. Ако променим текущата позиция от кошницата (например да натиснем от клавиатурата клавиша "-") - това ще промени бройката и сбора:Такова действие е равносилно на премахване на старата позиция и добавяне на нова позиция. В регистър "Анулирани" ще се появи нова линия:
---------------------
УНП----------
продажба.н-------
шифър
Анулирани
21.12.19 - 21.12.19
Оператор: всички
-------------------------------------------
стока--------------
колич.--------------
ед.цена--------------
отстъпка
ZK144783-0103-0000409
ZK144783-0103-0000409
0000566
0000566
000019
000017
ЧАША СТЪКЛЕНА БР
МОЛИВ 2H БР
2
2
0.43333
0.26667

2 реда Сбор:

.. продължение..----
ддс%--------------
ддс лв--------------
ст-ст----------
дата_пр--------
час_пр----------
дата_ану--------
час_ану----
оп.к
20
20
0.1733
0.1067
1.0400
0.6400
21.12.2019
21.12.2019
11:46
11:49:52
21.12.2019
21.12.2019
11:49:52
12:03:07
0103
0103
0.28 1.68

Докато в кошницата има две или повече позиции за продаване, премахването или промяната на позиции водят само до анулиращи записи, без бон. Да натиснем отново клавоша "Del" - програмата безмълвно ще премахне текущата линия (молив 2H) и ще я прибави в регистъра. Но ако в кошницата е останала само една позиция и се опитаме да я премахнем, програмата ще издаде предупреждение:и ще отпечати анулиращ бон:

Анулираните бонове имат различен вид за различните касови устройства. Горното изображение е от "Тремол-s21".
В регистър "Анулирани" се прибавят записи за всяка позиция. След тези действия, без антетка и епилог той ще има следното съдържание:

ZK144783-0103-0000409
ZK144783-0103-0000409
ZK144783-0103-0000409
ZK144783-0103-0000409
0000566
0000566
0000566
0000565
000019
000017
000017
000018
ЧАША СТЪКЛЕНА БР
МОЛИВ 2H БР
МОЛИВ 2H БР
ПЛАТ ПАМУЧЕН БЯЛ МЕ
2
2
1
1
0.43333
0.26667
0.26667
0.8333320
20
20
20
0.1733
0.1067
0.0533
0.1667
1.0400
0.6400
0.3200
1.0000
21.12.2019
21.12.2019
21.12.2019
21.12.2019
11:46
11:49:52
12:03:07
12:20:52
21.12.2019
21.12.2019
21.12.2019
21.12.2019
11:49:52
12:03:07
12:20:52
12:24
0103
0103
0103
0103


Край