Табличен диспечер

Това са начални указания за работа с V-терминала.
Правила за управление на терминала: Не щракайте двойно с мишката, освен ако знаете, че това има смисъл.
Мишката стартира меню-командите, бутоните и картовите иконки с един нормален клик. Двойното щракване може да доведе до неприятни ефекти.
Терминалната /тоест мрежовата/ работа е по-бавна от соловата, така, че не бързайте и не повтаряйте команди. Това няма да помогне.
Ако реакцията се забави, не се изненадвайте. Интернет-връзките нямат гарантирана скорост, нито такава има в процесите на Windows.

Стартиране
Веднага след като се задействува, при успешна връзка V-терминала показва екран от вида:


Ако видите този екран-Фиг.1, значи е изградена успешна връзка със сървъра.
Заглавието в прозореца "GOST on V1OFFICE..." казва, че 1. Вашият ник е GOST; 2. Вашият сървър е V1Office.
При неуспешен старт се появява ярък (Оранжев) текст със съобщение от вида "Server Not Found".
Натинете бутона "Старт". Ще се появи меню от вида:


Вероятно първото което трябва да стартирате от менюто на Фиг.2 е "Обнови тази програма" - защото уеб-инсталацията е по-инертна, отколкото микроверсиите на Терминала. Като правило, обновяващата процедура трае само няколко секунди и е предвидена за редовно ползуване.

Работна обстановка
При уреден режим, терминалът ще покаже направо всекидневна обстановка.
Ако няма стартова уредба, работната обстановка се постига, като посочите от "Старт" - менюто "Таблица-Б4", "Карта", или "Текст".
Но тази страница е за таблици - от менюто на Фиг.2 изберете "Таблица Б4".
Ще се отвори малък табличен диспечер - таблица, където са описани всички достъпни за Вас приложения.
В началото тази таблица ще е празна-както е на Фиг.3


Ако влизате за първи път, трябва да включите номенклатурните връзки - те са полезно нещо.
Това става от приложното меню - "Служебни" - "Построй ги наново".
Подобно правило важи и за всяка програма, която стартирате за първи път.

Подреждане
Сървърът подрежда данни и програми по следния начин:
- Има място (пътека), в която се пазят програмни и други файлове с постоянно съдържание. Тези места са в списък "Оригинали".
- Има място (пътека), в която се пази даннов комплект за всяко приложение (апликация). Такива места се наричат Групови Приложения - техния списък е достъпен от Приложното меню, точка "Групови" - "Списък Групови приложения".
- Има и място, съдържащо комплект данни за лично ползуване, наречено "Личен достъп" на всеки потребител до Групово приложение. Такива места са описани в таблицата, изобразена като празна на Фиг.3. Отварянето на

Личен достъп до групово приложение
става по следния начин:
1. Отворете груповия списък от Приложното меню - "Групови" - "Списък Групови".
2. Щракнете с мишката върху желаната от Вас групова линия.
3. Натиснете бутона "Ново".
При успех, във Вашия личен списък ще бъде добавена линия за достъп към това приложение.
Груповите приложения често съдържат описи на никове, които са упълномощени за работа. Ако е така и ако нямате записан достъп, и опитате по-горното действие, сървърът ще откаже с табелка "Не може".
Обикновено, личния списък на достъпни приложения изглежда както е на Фиг.4.


Приложението, което е записано на линията от маркера (на Фиг.4 то е Заплати_2009),
се стартира с бутона "Старт" от ивицата управляващи бутони горе, на който има глиф излитаща ракета.
Всяко приложение има собстена ивица бутони и собствено приложно меню.
Работата с конкретни приложения е описана на друго място.


Обратно в страницата работа с V-терминала.________________________________________________________________________________________

Радис-начална страница