Дневник
20.11.2011
Таблица: Герданът вече е събрал над десет апликации. Някои от тях са преведни от локални версии. Тъй като една апликация има обикновено стотици даннови таблици и програми, преводите не винаги са леки, но за сметка на това могат да се съединяват в пакети, съдържащи отделни работни места, които се превключват лесно в рамките на една апликация. Инсталирал съм на различни места няколко работещи сървъра и за всеки от тях имам отличен надзор, позволяващ бързи поправки и допълнения.

30.07.2011
Таблица: Построих гердан, еквивалент на досегашните мрежови системи. Устроих администраторско и счетоводно работно място, също и продавачка.

30.03.2011
Таблица: Построих V-еквиваленти на няколко от най-важните настолни Б4-системи. Засега работят добре. В момента усвоявам двупосочен пренос на данни от локално към групово приложение и обратно.
Карта: Няколко подобрения в игровата машина - таблици с описатели на обектите. Машинката се справя добре с няколко десетки единици. Не зная дали ограничението идва от сървъра или от терминала.
Връзка: Добавих keepalive механизъм за защита от случайни скъсвания на мрежата.
Текстове: Има проблем при едновременното стартиране на много екземпляри от текстовия редактор - не достига памет. За момента нямам решение, но увеличих паметта от 60 на 100 mb. Изглежда трябва да ги огранича по брой.

14.05.2010
Написах едно групово приложение за няколко различни работни места с общи данни. Всъщност това е превод на система, която преди работеше като сбор от 4 различни Б4 солови програми. Покрай това се научих да показвам картинки асоциирани към линиите на таблицата по един съвсем скромен начин - отдавна смятах, че това е необходимо.
Преди това имах само една групова версия на стандартно V-счетоводство, но без разлика в работните места.
Тези дни се заех да пиша документация (виж V-програмиране в главната страница). Засега страниците не са подредени, но най-обемистото описание - на командите - е вече готово.

26.10.2009
Йее. Имам две работещи апликации, с което съм поне на нивото от предната версия. Предполагам че е малко по-добре, заради подобренията и организацията.

08.10.2009
По принцип нещата вървят на добре - осмелих се да започна една проста апликация. Обаче статуса при който стартира таблицата все още не е уреден и това ме спира за момента.

03.10.2009
Довърших главното меню и пуснах управляващите клавиши в Б4 таблицата. Присъединих още една карта към контекста. Научих се да стартирам RVM процеси при клик на действуващ обект от картата.

23.09.2009
Прибавих в OPENFILE кутийката копчета за изтриване и преименуване. Това спестява две таблични процедури. Ново.

18.09.2009
Научих се да сменям вида на игровия образ. Засега само за неанимирани фигури с векторно изображение. Например вид на колата. Ново.

15.09.2009
Мога да поставям допълнителни образи навсякъде върху картата. Свободното създаване и редактиране на обекти е удобно в много случаи. Ново.

05.09.2009
Поднових изцяло картовия механизъм. Поддържат се две или повече карти с различен контекст и телепортна мрежа. Игровите типове работят поне на нивото от предната версия.

20.08.2009
Направих UDP-трансфер за игровата машина. Това го нямаше в старата версия.

22.07.2009
Започнах таблицата. Пуснах първичните функции - движения, меню и главна ивица бутони, също и груповата работа. Използувам компресирано излъчване. Започнах и нов предавател за карти. Засега работят само трансфера и управлението на картата.

18.07.2009
Имам работещ текстов редактор. Забавих се малко с него, защото трябваше да уредя няколко нови контроли - бутонна линия за действуващи файлове, за настройка на цветове, числа и печат.

27.06.2009
Преобразувах изцяло стария групов механизъм. Той беше базиран на явно поискани съобщения между RVM програмите. Сега го изнесох на по-ниско ниво, така че още с регистрацията на процеса в група, той се задействува автоматично. Виж group.htm

24.06.2009
Тези дни правих Openfile кутийка. Изобразява файловете на сървъра и може да ги избира за общо предназначение. Вика се с линия
SF.RVM RegS= sender_pid OPEN *.txt initialpath

14.06.2009
Вече имам образ на процес. Мога да трасирам програмата и да виждам променливи, регистри и jsu-стека.

03.06.2009
Работя върху изобразяването на V-процесите. Досега това беше възможно само на сървъра. Опитвам се да изнеса тази дейност към терминала.