Б4 клавиши за управление
Тези клавиши важат само в основен режим на Б4 - управление на таблици, при условие, че главното меню не е изключено от видимост. Ако главното меню е изключено, някои от тях не реагират. Ако сте предприели действие, например включен текстов редактор, или отворена номенклатура, там работят други клавиши, описани в съответното меню.

1. Редове.
F9 Добавя един ред най-отдолу
F5Вмъква или изтрива един ред, или много редове
F6Отрязва таблицата след текущия ред

2. Блок.
F7Начало на блок
F8Край на блок
Shift-F5Демаркира блока
Ctrl-AБлокирай цялата таблица
Ctrl-RБлокирай само текущия ред
Ctrl-KБлокирай само текущата колона
Ctrl-BЗапомня блока (подобно на клипборд-copy)
Ctrl-DДонася блока, запомнен с Ctrl-B (подобно на клипборд-paste)
Ctrl-F9Копира блока на ново място в същата таблица
Alt-F9Премества блока на ново място в същата таблица
Shift-F2Записва блока като нова таблица (износ)
Shift-F3Прочита външна таблица в блок (внос)
Ctrl-F6Запълва блока с един и същ зададен текст

3. Често използвани
F2Повтори горната клетка
Ctrl-P
Shift-F6
Печат на цялата таблица или блок
F11
Shift-F1
Отвори Номенклатура
Alt-F7 Запомня текущата клетка (подобно на клипборд-copy)
Alt-F8 Донася клетката запомнена с Alt-F7 (подобно на клипборд-paste)
Alt-F10 Калкулатор на израз

4. Търсене.
Shift-F4Търси дума
Alt-F4Търси следваща
Ctrl-F4Преброй намерените или замени всички намерени
F4Иди на ред със зададен номер

5. Специални намеси.
Alt-F3Отвори предишната таблица
F3Отваря таблица от диск
Crl-F2Текст през колоните
F1Хелп

Обратно в страницата за Б4 Радис Начална страница Б4 Въпроси и отговори