Съобщения между програмите
Всеки процес има вход - опашка, на която се редят поръчаните от друг процес командни съобщения.
Когато опашката не е празна, процесът се "събужда" от idle-състояние, взема съобщението, изпълнява го и отново остава в idle. Ето примерен участък:
msg
mov i,icptr
str soc_preparehjmp
jmf @error_bad_command,if_differ
clf otoa_command_message
mov i,@base_point_commands
@base_point_commands
sys v1sq_jumptodispatcher
jmp @error_bad_command      //otoa=0000 out of range
jmp @error_bad_command      //otoa=0001 resize_terminal_window
jmp @unfocus_window        //otoa=0002 unfocus
jmp @focus_window         //otoa=0003 focus
jmp @end_window          //otoa=0004 die
jmp @error_bad_command      //otoa=0005 renew_tasklist
jmp @move_window         //otoa=0006 move/resize window or change window state
jmp @error_bad_command      //otoa=0007 stt file
jmp @error_bad_command      //otoa=0008 any control command
jmp @exec_textevent_command    //otoa=0009 textevent
jmp @error_bad_command      //otoa=0010 tts file

// ======== routines ============
@focus_window
jsu @build_focus_command
jsu @send_focus_to_terminal
idl

Съобщения от O към A
Съобщения от A към O
Групови съобщения