om
Написах това по Темки и Ерман. Не съм срещал тези текстове досега (2018г.) на български език и вярвам, че ще се хареса на някой. Те имат доста стар произход. Преписвани и предавани от народа с хилядолетия, те са световни образци на култура.

Три велики древноиндийски сказания

(кратки текстове)

Сказание за Рама (Рамаяна - кратко изложение)
Сказание за Кришна (кратко изложение)
Сказание за Великата битка на потомците на Бхарата (Махабхарата - кратко изложение)

Коментари /Разни в главната страница/

Вижте също Древноиндийски митове.


12.01.2019
roncho.net - начална страница

...