om
Написах това по Темки и Ерман. Преданието, макар съкратено, стъпва последователно по цялата история, записана в Рамаяна. Не съм срещал досега (2018г.) този текст на български език и вярвам, че ще се хареса на някои хора.

Рамаяна - кратко изложение

Оригиналното заглавие е "Сказание за Рама" - Рама гита

Книга 1 Детство
Глава 1 Раждането на Рама
Глава 2 Първи победи над ракшасите
Глава 3 Разказ за дъщерите на Кушанабха
Глава 4 Разказ за чудесната крава и отшелничеството на Вишвамитра
Глава 5 Лъкът на Шива и женитбата на Рама и Лакшмана
Глава 6 Двубоят на Рама със сина на Джамадагни и завръщане в Айодхя

Книга 2 Айодхя
Глава 1 Оттеглянето на цар Дашаратха
Глава 2 Злата Мантхара
Глава 3 Двете желания на Кайкеи
Глава 4 Рама в двореца на Дашаратха
Глава 5 Мъката на Каушаля и гневът на Лакшмана
Глава 6 Сита
Глава 7 Рама напуска Айодхя
Глава 8 Пътят към Читракута
Глава 9 Смъртта на Дашаратха
Глава 10 Връщането на Бхарата
Глава 11 Бхарата в Читракута
Глава 12 Изгнаниците напускат Читракута

Книга 3 Горска
Глава 1 Изгнаниците в гората Дандака
Глава 2 Шурапанакха
Глава 3 Победата над Кхара
Глава 4 Гневът на Равана и появяването на златния елен
Глава 5 Похищението на Сита
Глава 6 Сита в Ланка
Глава 7 Отчаянието на Рама
Глава 8 Смъртта на Джатаю
Глава 9 Битката с горското чудовище

Книга 4 Кишкиндха
Глава 1 Среща със Сугрива, царя на маймуните
Глава 2 Победата над Валин
Глава 3 Сугрива отново се завръща в Кишкиндха
Глава 4 Сугрива забравя своето обещание
Глава 5 Маймуните търсят Сита
Глава 6 Срещата с ястреба Сампати

Книга 5 Прекрасна
Глава 1 Скокът на Хануман
Глава 2 Хануман в града Ланка
Глава 3 Хануман в двореца на Равана
Глава 4 Хануман намира Сита
Глава 5 Заплахата на Равана
Глава 6 Ракшасите заплашват Сита
Глава 7 Свиждането на Хануман със Сита
Глава 8 Връщането на Хануман

Книга 6 Битката
Глава 1 Излизане в поход
Глава 2 Съветът в двореца на Равана
Глава 3 Вибхишана в стана на Рама
Глава 4 Мостът през океана
Глава 5 Съгледвачите на Равана
Глава 6 Чародейството на Равана
Глава 7 Маймуните при стените на Ланка
Глава 8 Пристъп
Глава 9 Спасяването на Рама и Лакшмана
Глава 10 Победата на Ангада над Ваджрадамштра
Глава 11 Победата на Хануман над Акампана
Глава 12 Победата на Нила над Прахаста
Глава 13 Равана на бойното поле
Глава 14 Пробуждането на Кумбхакарна
Глава 15 Победата на Рама над Кумбхакарна
Глава 16 Нощният пристъп
Глава 17 Победата на Лакшмана над Индраджит
Глава 18 Гибелта на Равана
Глава 19 Извършване на погребални обреди
Глава 20 Изпитанието на Сита
Глава 21 Връщане от изгнание

Книга 7 Последна
Глава 1 Царуването на Рама в Айодхя
Глава 2 Сита отива в изгнание
Глава 3 Победата на Шатругхуна над ракшаса Лавана
Глава 4 Жертвоприношението на коня

речник

28.12.2018
roncho.net - начална страница