om
Написах това по Темки и Ерман. Не съм го срещал досега (2018г.) на български език и вярвам, че ще се хареса на някой. Тези текстове имат доста стар произход. Преписвани и предавани от народа с хилядолетия, те са световни образци на култура.

Махабхарата

(кратка версия)

Сказание за Великата битка на потомците на Бхарата

Глава 1 Сказание за цар Парикшит
Глава 2 Великото жертвоприношение на змиите
Глава 3 За произхода на героите от рода Куру
Глава 4 Младите години на героите от рода Куру
Глава 5 Подпалването на смоления дом
Глава 6 Скитанията на Пандавите и подвизите на Бхимасена
Глава 7 Сваямварата на Драупади
Глава 8 Основаването на град Индрапрастха
Глава 9 Убиването на Джарасандха и Шишупала
Глава 10 Първа игра на зарове
Глава 11 Втора игра на зарове
Глава 12 Животът на Панадавите в горите
Глава 13 Пандавите при двора на цар Вирата
Глава 14 Битката на матсите с тригартите и нападението на Кауравите
Глава 15 За усилята да се запази мир
Глава 16 Посолството на Санджая
Глава 17 Посолството на Кришна
Глава 18 Войската на Курукшетра
Глава 19 Войската преди битката
Глава 20 Битката предвождана от Бхишма
Глава 21 Гибелта на Бхишма
Глава 22 Битката предвождана от Дрона
Глава 23 Гибелта на Дрона
Глава 24 Битката предвождана от Карна
Глава 25 Подвизите на Ашватхаман и Арджуна
Глава 26 Подвизите на Карна
Глава 27 Гибелта на Карна
Глава 28 Битката предвождана от Шаля
Глава 29 Гибелта на Дурьодхана
Глава 30 Избиването на спящите
Глава 31 Плачът на жените на полето Куру
Глава 32 Великото жертвоприношение на коня
Глава 33 Отегляне от света
Глава 34 Боя с боздугани и великия изход на Пандавите

12.01.2019
roncho.net - начална страница