Неподредени статии

Статиите по-долу са неподредени, може да са посочени и от друго място в този сайт.
Малко за Питагор - числото корен от 2
Текстурни координати
Най-късия път /геометрично/
Точка в полигон
Най-бързия път /по точкова карта/
Зъбни колела (26.12.2011)
Стабилизиран PLL осцилатор mb1504 - начална версия (06.01.2018)
MB15 осцилатор (03.08.2018)

Статии по физика
Теорема на Питагор
начална страница roncho.net